Följ

Externa provverktyg - Generativ AI / chatbot

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.

 


 

En webapplikation för generativ AI kan läggas till som ett externt verktyg i ett prov för att användas som en chatbot i provet av eleverna.

För att lägga till det externa verktyget på skolan kan det döpas till ex. "Chatbot" och en passande ikon kan väljas.

När kontohanteraren lägger till det externa verktyget "Chatbot" anges en URL för landningssida till den webbadress ni vill använda.

Exempelvis följande URL:  https://chat.bloombot.ai/

Läraren behöver inte kunna ange/redigera landningssida då det är ett låst verktyg.

 

Screenshot 2023-10-13 at 10.31.53.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer