Följ

Canvas - Planera ett Digiexam-prov/tenta

Förkrav

  • Ett Canvas-konto
  • En publicerad kurs
  • Digiexam-appen installerad i Canvas

 


 

1. Logga in i Canvas och gå till översiktsvyn, välj den kurs som du vill planera ett prov för (figur 1).

Prov_i_Canvas__1_.png
Figur 1

 

2. Kontrollera att kursen är publicerad, annars kommer eleverna inte kunna anmäla sig till provet (figur 2).

Prov_i_Canvas__2_.png
Figur 2

 

3. Klicka på Uppgifter i vänstermenyn (figur 3).

Prov_i_Canvas__3_.png
Figur 3

 

4. För att planera ett nytt prov/tenta behöver du först skapa en uppgift, klicka på +Uppgift (figur 4).

Prov_i_Canvas__4_.png
Figur 4

 

5. Ge uppgiften ett namn (figur 5).

Prov_i_Canvas__5_.png
Figur 5

 

6. Scrolla ned till du hittar rubriken "Inlämningstyp", ungefär halvvägs ned på sidan. Ändra inlämningstyp till "Externt verktyg" (figur 6).

Prov_i_Canvas__6_.png
Figur 6

 

7. Klicka på Hitta-knappen (figur 7).

Prov_i_Canvas__7_.png
Figur 7

 

8. Välj "Digiexam" och klicka sedan på knappen Välj (figur 8).

Prov_i_Canvas__8_.png
Figur 8

 

9. Nu har du två val:

  1. Klicka på knappen Skapa prov för att öppna DigiExam där du kan skapa ett prov/tenta om du inte har något färdigt som du vill använda (figur 9).
  2. Om du redan har skapat provet/tentan som du vill använda så kan du välja den genom att klicka på den gröna knappen Välj (se figur 9).

Prov_i_Canvas__9_.png
Figur 9

 

 10. När du har valt provet/tentan så kommer ett meddelande dyka upp som ger dig lite användbar information angående prov/tentamenstillfället:

  • OBS! Notera provet/tentans maxpoäng, du måste lägga till den manuellt på uppgiften i Canvas för att elevernas/studenternas poäng ska kunna skickas till/synkroniseras med betygen i Canvas när du har rättat färdigt (figur 10).
  • OBS! Notera tipset som dykt upp. Det rekommenderas att inte sätta en start- eller sluttid i Canvas. Om du gör det kommer inte eleverna/studenterna att kunna anmäla sig till provet/tentan före starttiden och inte heller kunna se sina resultat/betyg efter sluttiden (figur 10).

 

När du har noterat detta, klicka på den gröna knappen Bekräfta (figur 10).

Prov_i_Canvas__10_.png
Figur 10

 

11. Kontrollera att URL-fältet är ifyllt och klicka sedan på knappen Välj (figur 11).

 

OBS! Länken innehåller också Prov ID för detta specifika prov/tentamen. För att hitta Prov ID:t, kopiera hela länken och klistra in den i en textredigerare, numret i fetstil i länken är provets Prov ID:
https://app.digiexam.com/lti/launch?examId=123456789&launchType=assignment&qh=6084b3c693cd5c61524123d4s85hy8745ce246c5936703a6a613c63f8dee5a8f

 

Prov_i_Canvas__11_.png
Figur 11

 

12. Scrolla upp tills du hittar fältet "Poäng" och skriv där in maxpoängen från ditt prov/tenta som matchar maxpoängen på provet/tentan i DigiExam (figur 12).

Prov_i_Canvas__12_.png
Figur 12

 

 13.Scrolla ned tills du hittar rubriken "Tilldela". Om du inte väljer en specifik grupp studenter som provet/tentan ska planeras till så kommer den automatiskt bli tillgänglig att anmäla sig till för alla elever/studenter som finns med i kursen (figur 13). Klicka sedan på knappen Spara (figur 13).

Prov_i_Canvas__13_.png
Figur 13

 


 

Nästa artikel: Starta ett prov/tentamen i Canvas

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer