Följ

Förhindra att provsvar tas bort på Chromebook

OBS! Detta kan endast göras av någon som har behörighet att ändra enhetsinställningar i Googles administratörskonsol.

För att förhindra att de provsvar som sparas lokalt på en Chromebook inte tas bort så behöver inställningen "Användaruppgifter" inaktiveras i Googles administratörskonsol. Följ instruktionerna nedan för att inaktivera den här inställningen:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol: https://admin.google.com/
  2. Klicka på Enhetshantering
  3. Klicka på Chrome Management nästan längst upp i vänstra hörnet
  4. Klicka på Enhetsinställningar
  5. Hitta inställningen "Användaruppgifter" under rubriken "Inloggningsinställningar"
  6. Ändra inställningen till "Radera inte alla lokala användardata" (se figur 1)

anvandaruppgifter.png
Figur 1

Om inställningen "Användaruppgifter" är aktiv så kommer de provsvar som skrivs offline att tas bort om:

  • Provsvaret inte lämnas in med en korrekt offlineinlämning på USB-minne
  • Chrombooken av någon anledning behöver startas om under provtillfället

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer