Följ

Ny version av DigiExam till macOs & Windows - 31 okt/1 nov 2017

Allmän information

Den nya versionen av DigiExam-klienten för macOS och Windows har ett helt nytt gränssnitt. Det nya gränssnittet är nu likadant för alla plattformar där DigiExam finns tillgängligt:

 • Chrome OS
 • iOS (endast iPads)
 • macOS
 • Windows

I den nya versionen visas frågorna en i taget där varje fråga kan väljas från en frågemeny. Det här ger en avsevärd prestandaförbättring eftersom endast en fråga i taget presenteras istället för att hela provet laddas in och presenteras i samma vy.

Nedan kan du se några bilder på den nya versionen av klienten samt en mindre sammanfattning över vad som är nytt.

Bilder på den nya klienten

Nya laddningsrutan:

1_loading_screen_swe.png
Figur 1

Nya vyn för att hitta/starta prov/tenta:

2_choose_exam_swe.png
Figur 2

 1. Hitta prov/tenta startad för en specifik grupp/klass
 2. Hitta prov/tenta med Prov ID
 3. Starta prov/tenta med USB (offlinestart)
 4. Hitta DigiExams Demoprov
 5. Välj prov/tenta, om det finns flera tillgängliga samtidigt väljer eleven/studenten bland dessa här
 6. Prov-/tentainformation och knapp för att starta provet/tentan

Prov-/tentainformation:

3_exam_information_swe.png
Figur 3

Fritextfråga med exempelsvar som visar vilka olika möjligheter/funktioner som kan användas:

4_text_question_swe.png
Figur 4

Envalsfråga:

5_singel_choice_swe.png
Figur 5

Funktion för att markera fråga som kan användas om en elev/student exempelvis inte är klar med frågan och vill återkomma till frågan senare under provet/tentan:

6_tricky_question_swe.png
Figur 6

Flervalsfråga:

7_multiple_choice_swe.pngFigur 7

--------------------------------------------------

DigiExam Windows (Släpptes 2017-11-01)

Nytt

 • Nytt gränssnitt som är sammanhängande över alla plattformar som stöds
 • Ny design på ritverktyget
 • Ny navigering mellan frågor (en fråga i taget)

Fixar/Uppdateringar

 • Prestandaförbättringar
 • Buggfixar

--------------------------------------------------

DigiExam macOS (Släpptes 2017-10-31)

Nytt

 • Nytt gränssnitt som är sammanhängande över alla plattformar som stöds
 • Ny design på ritverktyget
 • Ny navigering mellan frågor (en fråga i taget)

Fixar/Uppdateringar

 • Prestandaförbättringar
 • Buggfixar

--------------------------------------------------

Besök oss online

Facebook | Twitter | LinkedIn | Hemsida

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer