Följ

Publicera resultat

Publicera resultat

Efter att ett prov rättats är det möjligt att publicera hela eller delar av provet för eleverna. Du väljer själv vilka delar av provet som ska publiceras till elevernas konto i Digiexam.

Om du exempelvis vill återanvända provet så kanske du endast publicerar provresultatet, elevens svar och din återkoppling, eller kanske vill du endast publicera provresultat och återkoppling. Bocka då ur de delar av provet du inte vill publicera.

När du valt vilka delar av provet som ska publiceras så klickar du på knappen Publicera... (figur 1).

Screenshot_2023-03-13_at_11.13.38_framed__1_.png

Screenshot_2023-03-13_at_11.13.47_framed__2_.png

Figur 1

 

Du kan meddela eleverna att ett publicerat resultat finns genom att bocka i rutan Meddela studenter via e-post att resultat har publicerats. (figur 2)

Screenshot_2023-03-13_at_11.23.52_framed__1_.png

Figur 2

 

Efter att du har klickat på Publicera resultaten har eleverna möjlighet att se de delar provet som du publicerat. De loggar in på sitt studentkonto på www.digiexam.com för att komma åt provet. När de loggat in kan de välja prov under rubriken Publicerade (figur 3).

Screenshot_2023-03-13_at_11.16.37_framed__6_.pngFigur 3 

 

Ett publicerat prov med kommentarer och feedback kan ur elevens perspektiv se ut som i exemplet nedan (figur 4).

Publicera__4_.pngFigur 4

 

Om du vill avpublicera resultatet eller ändra de delar av provet som är publicerade går du in på Prov i vänstermenyn och väljer fliken Publicerade. Klicka sedan på det provet du vill avpublicera och klicka på knappen Avpublicera... alternativt på texten Visa vilka delar som eleverna kan se (figur 5).

Avpublicera innebär att eleven inte längre har tillgång till provet på sitt konto efter att ha loggat in på www.digiexam.com.

Screenshot_2023-03-13_at_11.15.32_framed__4_.png

Figur 5

 

De ändringar du gör efter att ha klickat på Visa vilka delar som eleverna kan se förändrar de delar eleverna kan se om du väljer att spara de nya ändringarna (figur 6).

Klicka på knappen Spara ändringarna för att uppdatera publiceringen.

Screenshot_2023-03-13_at_11.15.39_framed__5_.pngFigur 6


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer