Följ

Hur tillåter jag mina elever att använda stavningskontroll

 

För att tillåta stavningskontroll för samtliga elever anges Alla elever i rullmenyn "Tillåt stavningskontroll för"

Tilla_t_TS__1_.png
Figur 1

 

Tillåt stavningskontroll för en enskild elev genom att gå till "Elever" i vänstermenyn.

Hitta eleven, klicka i “Tillåt stavningskontroll för den här eleven” under Tillgänglighetsinställningar och spara.

I en provsituation där du inte vill tillåta stavningskontroll för någon elev, anges "Inga elever"

OBS: Tänk på att eleven även behöver aktivera stavningskontroll i Digiexam klienten genom att välja språk vid knappen "ABC". 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer