Följ

Hur tillåter jag mina elever att använda stavningskontroll

 

Tilla_t_TS__1_.png
Figur 1

  • För att tillåta stavningskontroll för samtliga elever anges Alla elever 
  • I en provsituation där du inte vill tillåta stavningskontroll för någon elev, anges Inga elever
  • Tillåt stavningskontroll för enskilda elever genom att:
  1. Klicka på Elever i vänstermenyn
  2. Hitta eleven och klicka på eleven
  3. Klicka i Tillåt stavningskontroll för den här eleven under Tillgänglighetsinställningar
  4. Spara.

 

OBS: Tänk på att eleven även behöver aktivera stavningskontroll i Digiexam klienten genom att välja språk vid knappen "ABC". (Figur 2)

Screenshot_2023-01-11_at_12.37.22_framed__1__framed__1_.png

 Figur 2

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer