Följ

Vad är skillnaden på webb-applikationen och appen/klienten Digiexam

  • Webb-applikationen
  • Student- klienten/appen
    • iPad, Mac och Windows
    • Chromebook

 

Webb-applikationen

Skolpersonal:

Webbapplikationen (figur 1) används av skolpersonalen för att skapa, starta, administrera, betygsätta och publicera bedömningar och provresultat till elever/studenter.


Studenter:
Webbapplikationen används av studenter för att:

  • Starta Digiexam -klienten/appen och därefter en ett prov / en tentamen.
  • Visa resultat och feedback för publicerade resultat

Logga in i web-applikationen genom att klicka här.

ClientUpdate__1_.png
Figur 1Student- klienten/appen

Används av en elev/student för att genomföra ett startat prov/tentamen. Installationsguide för Digiexam-appen/klienten hittar du genom att klicka här.

 

iPad, Mac och Windows

Elever/studenter anger sin epost-adress och lösenord för att logga in (figur 2).

Login_swedish_framed.png
Figur 2

 

När inne i Digiexam -klienten/appen. Prov/tentamen kan hittas antingen genom Prov-ID eller i sektionen Aktiva prov, beroende på hur provet/tentamen har startats av din lärare.

In_swedish_framed.png
Figur 3

 


Chromebook

Chromebook-användare fortsätter att ange sina uppgifter, det vill säga fullständigt namn, e-post och  studentkod för att kunna gå in i klienten/appen (figur 4).

 

webbapp__2_.png

Figur 4

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer