Följ

Skapa en bedömningsmatris

Gå till Matriser och tryck sedan på + Skapa ny matris (Figur 1). 

Screenshot_2023-04-04_at_12.47.06_framed__1_.png
Figur 1

 

Du hamnar då i redigeringsvyn för bedömningsmatriser (figur 2). 

Screenshot_2023-04-04_at_12.47.26_framed__2_.png
Figur 2

 

Börja med att fylla i en titel (obligatoriskt). Du kan även fylla i en beskrivning av matrisen (valfritt) om du vill (figur 3).

Screenshot_2023-04-04_at_12.47.59_framed__3_.png
Figur 3

 

Lägg nu till de bedömningsnivåer som ska användas i matrisen genom att trycka på Lägg till nivå (figur 4). Du kan lägga till så många nivåer du vill.

Screenshot_2023-04-04_at_12.48.18_framed__4_.png
Figur 4

 

Lägg till de förmågor som ska bedömas i matrisen genom att trycka på Lägg till förmåga. Fyll i ett namn på förmågan och fyll sedan i kriterierna för att nå upp till bedömningsnivåerna under respektive nivå (figur 5). Du kan lägga till så många förmågor du vill.

Screenshot_2023-04-04_at_12.49.27_framed__5_.png
Figur 5

 

När du lagt till de förmågor som ska bedömas i matrisen så trycker du på Spara

Screenshot_2023-04-04_at_12.49.39_framed__6_.png
Figur 6

 

Då dyker matrisen upp i ditt bibliotek och är redo att användas (figur 7). 

 

Screenshot_2023-04-04_at_12.50.02_framed__7_.png

 

I nästa del visar vi hur man kan använda en bedömningsmatris, klicka här

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer