Följ

Ladda upp offlinesvarsfil

Det finns två typer av offlinefiler i Digiexam:

  • Offlineprovfilen (.dxe fil) - Innehåller provmallen i offline-format. Kan laddas ned till ett USB-minne och används för att starta provet för en elev offline.

  • Offlinesvarsfilen (.dxr fil) - Innehåller elevens/studentens svar, och kan laddas upp av en lärare eller administratör, för att lämna in elevens svar i provet. Offlinesvarsfilen ska inte öppnas, utan laddas upp direkt i Digiexam, under det prov som skrivits av eleven.

 


 

För att ladda upp en offlinesvarsfil (.dxr):

1. Gå till provet/tentan och klicka sedan på knappen Ladda upp offlinesvarsfil i menyn för att komma till uppladdningsrutan (figur 1).

Screenshot_2023-03-13_at_12.59.08_framed__1_.png
Figur 1


2. Du kan nu dra offlinesvarsfilen till den streckade rutan (figur 2) och sedan släppa offlinesvarsfilen där för att lägga till den i uppladdningslistan. Har du flera offlinesvarsfiler att ladda upp så kan du dra in alla på en gång eller en i taget. Det går även bra att klicka i den streckade rutan för att välja en eller flera offlinesvarsfiler att ladda upp från ditt filsystem.

Screenshot_2023-03-13_at_13.13.39_framed__1_.png
Figur 2


3. Du ser en översikt på de offlinesvarsfiler som är redo för att laddats upp när du lagt till dem (figur 3). När du är färdig med att lägga till offlinesvarsfiler trycker du på knappen Ladda upp för att offlinesvarsfilerna ska laddas upp och läggas till i provtillfället.

Screenshot_2023-03-13_at_13.01.20_framed__2_.png
Figur 3

 

Du ser statusen för uppladdningen under tiden som filerna laddas upp. När statusen ändrats till Inlämnad är offlinesvarsfilen uppladdad och svaret finns på prov-/tentamenstillfället (figur 4). Klicka på knappen Klar för att komma tillbaka till den vy du var i och gå vidare med rättningen om du önskar.

 

Screenshot_2023-03-13_at_13.01.39_framed__3_.png
Figur 4

 

Om något går fel under uppladdningen kommer ett felmeddelande visas under statusrubriken. Längst ner i artikeln kan du se exempel på alla felmeddelanden och hur de kan lösas.

 


 

USB-enheter

Det finns ett krav för att starta/lämna in ett prov/tentamen offline. Kravet är en USB-enhet som är kompatibel tillsammans med datorn där offline-starten/inlämningen ska göras. Det finns olika typer av USB-enheter som passar olika USB-portar, alla USB-enheter kommer inte att passa/fungera på alla datorer.

Till exempel, USB-typ A-standarden, som är den vanligaste när den här artikeln är skriven (2018), passar de flesta datorer. Men, många nya datorer använder USB-standard typ-C, som inte passar in i typ-A USB-portar och vice versa (figur 5). Om detta händer behövs oftast en adapter för att kunna använda Typ-A på Typ-C datorer och vice versa.

Ladda_upp_offlinefil__4_.png

Figur 5

 


 

Vid misslyckad uppladdning

  • Fel filändelse
    Kontrollera om filändelsen är .dxr (och inte .dxe som är offlinefilens), om den inte är det, så är det förmodligen offlinefilen (filändelsen .dxe) du försöker ladda upp. Se om du hittar offlinesvarsfilen som har formatet provID-epost (t.ex. 123456789-digiexam@digiexam.se) och filändelsen .dxr. Kontakta Digiexams support för att få hjälp om filen ej hittas.

  • Fel offlinesvarsfil
    Om uppladdningen av offlinefiler misslyckas, kontrollera då först om Prov ID:t på filen stämmer överens med det ProvID:t som provtillfället har i Digiexam.  Om det inte gör det så försöker du ladda upp en offlinesvarsfil på ett annat provtillfälle än vad offlinefilen hör till. Leta upp rätt provtillfälle och försök ladda upp offlinefilen där istället.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer