Följ

Ladda upp offlinesvarsfil

Det finns två typer av offlinefiler i DigiExam

  • Offlinefilen av provet laddas ned till ett USB-minne och används för att aktivera/lämna in provet för en elev
  • Offlinesvarsfilen är den svarsfilen som innehåller elevens svar, offlinesvarsfilen laddas upp till provtillfället av lärare eller administratör

Offlinesvarsfilen ska inte öppnas, istället laddas den upp i DigiExam på det provtillfälle den hör till.

Gå till provet/tentan och klicka sedan på knappen "Ladda upp offlinesvarsfil" (se figur 1 för exempel) i menyn för att komma till uppladdningsrutan.

Screenshot_2019-04-16_at_10.11.02.png
Figur 1


Du kan nu dra offlinesvarsfilen till den streckade rutan (se figur 2) och sedan släppa offlinesvarsfilen där för att lägga till den i uppladdningslistan.
Har du flera offlinesvarsfiler att ladda upp så kan du dra in alla på en gång eller en i taget.

Det går även bra att klicka i den streckade rutan för att välja en eller flera offlinesvarsfiler att ladda upp från ditt filsystem.

ladda_upp_rutan.png
Figur 2

Du ser en översikt på de offlinesvarsfiler som är redo för att laddats upp när du lagt till dem (se figur 3).

När du är färdig med att lägga till offlinesvarsfiler trycker du på "Ladda upp"-knappen för att offlinesvarsfilerna ska laddas upp och läggas till i provtillfället.

ladda_upp_fil.png
Figur 3

Du ser statusen för uppladdningen under tiden som filerna laddas upp. När statusen ändrats till "Inlämnad" är offlinesvarsfilen uppladdad och svaret finns på prov-/tentamenstillfället (se figur 4).

Klicka på "Klar"-knappen för att komma tillbaka till den vy du var i och gå vidare med rättningen om du önskar.

Om något går fel under uppladdningen kommer ett felmeddelande visas under statusrubriken. Längst ner i artikeln kan du se exempel på alla felmeddelanden och hur de kan lösas.

uppladdad.png
Figur 4

USB-enheter

Det finns ett krav för att starta/lämna in ett prov/tentamen offline. Kravet är en USB-enhet som är kompatibel tillsammans med datorn där offline starten/inlämningen ska göras.
Det finns olika typer av USB-enheter som passar olika USB-portar, alla USB-enheter kommer inte att passa/fungera på alla datorer.
Till exempel, USB-typ A-standarden, som är den vanligaste när den här artikeln är skriven (3 januari 2018), passar de flesta datorer. Men, många nya datorer använder USB-standardtyp C, som inte passar in i typ A USB-portar och vice versa (se figur 5 för exempel). Om detta händer behövs oftast en adapter för att kunna använda Typ-A på Typ-C datorer och vice versa.

USB_types_eng.png

Figur 5

Vid misslyckad uppladdning

Fel offlinesvarsfil
Om uppladdningen av offlinefiler misslyckas, kontrollera då först om Prov ID:t på filen stämmer överens med det ProvID:t som provtillfället har i DigiExam.
Om det inte gör det så försöker du ladda upp en offlinesvarsfil på ett annat provtillfälle än vad offlinefilen hör till. Leta upp rätt provtillfälle och försök ladda upp offlinefilen där istället.

Fel filändelse
Kontrollera även om filändelsen är ".dxr", om den inte är det så kan du kontakta DigiExams support för att få hjälp med filen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer