Följ

Flervalsfråga

Beskrivning av flervalsfråga i DigiExam

Flervalsfrågan i DigiExam besvaras genom att ett eller flera svarsalternativ väljs. Det är möjligt för prov-/tentamenskaparen att välja om ett eller flera svarsalternativ behöver väljas av den svarande för att flervalsfrågan ska vara korrekt besvarad.

Vid poängbaserad bedömning rättas flervalsfrågor helt automatiskt. Om bedömningsmatris används som bedömningstyp rättas inte flervalsfrågan automatiskt. Nivån som eleven/studenten nått upp till behöver då väljas manuellt.

Rättningsalternativ

Som rättningsalternativ är det även möjligt att välja "Allt eller inget" eller "Rätt minus fel", de förklaras mer ingående i detta avsnitt.

Allt eller inget

Eleven måste markera alla rätta alternativ för att få maxpoängen. Om eleven missar att markera något av de rätta alternativen eller markerar något av de felaktiga alternativen, tilldelas eleven noll poäng. 

I figur 1 nedan visas ett exempel i på en flervalsfråga som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet "Allt eller inget".

1_swe_create.png
Figur 1

Exemplen nedan utgår från frågan i figur 1.

Exempel 1: Elev 1 väljer alternativen Fysik och Kemi och får 2 poäng

Exempel 2: Elev 2 väljer alternativen Fysik och Litteratur och får 0 poäng

Exempel 3: Elev 3 väljer alternativen Litteratur och Medicin och får 0 poäng

Exempel 4: Elev 4 väljer alternativet Fysik och får 0 poäng

Rätt minus fel

Eleven får pluspoäng för varje rätt alternativ och minuspoäng för varje felaktigt alternativ som markeras. Varje alternativ är värt maxpoängen för frågan delat på antalet rätta alternativ. Den lägsta poängen som tilldelas är noll, det går alltså inte att tilldela minuspoäng (exempelvis -1) som poäng på frågan.

I figur 2 nedan visas ett exempel på en flervalsfråga som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet "Rätt minus fel".

2_swe_create.png
Figur 2

Exemplen nedan utgår från frågan i figur 2.

Exempel 1: Elev 1 väljer alternativen Stockholm, Reykjavik och Köpenhamn får 3 poäng

Exempel 2: Elev 2 väljer alternativet Stockholm och får 1 poäng

Exempel 3: Elev 3 väljer alternativen Stockholm och Reykjavik och får 2 poäng

Exempel 4: Elev 4 väljer alternativen Stockholm, Reykjavik och Göteborg och får 1 poäng

Exempel 5: Elev 5 väljer alla alternativ och får 0 poäng

Exempel 6: Elev 6 väljer inga alternativ och får 0 poäng

Exempel 7: Elev 7 väljer alternativen Keflavik, Odense och Göteborg och får 0 poäng

Flervalsfråga ur elevens perspektiv

Eleven kommer inte se någon skillnad på flervalsfrågan varesig det är rättningstyp "Allt eller inget" eller "Rätt minus fel". Se exempel på flervalsfrågor när eleven besvarar dem i figur 3 och 4 nedan.

3_swe_write.png
Figur 3

4_swe_write.png
Figur 4

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    niclas.olsson

    Fundera på om det kan finnas en vinst i att eleven på förhand vet hur frågan är inställd (allt eller inget, rätt minus fel).