Följ

Frågor med flera val

Beskrivning av flervalsfrågor i Digiexam

Det finns 2 typer av frågor med flera val, "Flera val" och "Flera rätta svar". Flervalsfrågor i Digiexam besvaras genom att ett eller flera svarsalternativ väljs. Det är möjligt för prov-/tentamenskaparen att välja om ett eller flera svarsalternativ behöver väljas av den svarande för att flervalsfrågan ska vara korrekt besvarad.

Vid poängbaserad bedömning rättas flervalsfrågor helt automatiskt. Om bedömningsmatris används som bedömningstyp rättas inte flervalsfrågan automatiskt. Nivån som eleven/studenten nått upp till behöver då väljas manuellt.


Flera val

Frågetypen "Flera val" kan eleven endast välja ett korrekt svar precis som man endast kan välja ett korrekt svar i provmallen. 

Screenshot_2022-12-28_at_12.30.33_framed__4_.png
Figur 1

 

Screenshot_2022-12-28_at_12.34.58_framed__8_.png
Figur 2

 


Flera rätta svar

Frågetypen "Flera rätta svar" innebär att eleven kan välja så många rätta svar som man väljer i provmallen. Det är en kryssfråga med två eller flera alternativ där ett eller flera korrekta svar kan finnas. Dessa frågor rättas automatiskt. Med detta kan man även begränsa hur många rutor eleverna kan kryssa i.

Rättningsalternativ för "Flera rätta svar"

Som rättningsalternativ är det även möjligt att välja mellan nedan alternativ, de förklaras mer ingående i detta avsnitt.

Skillnaden mellan "Flera val" och "Flera rätta svar" kan vi se längre ner i bild exempel där det syns att på "Flera val" så kan endast ett alternativ väljas medan på "Flera rätta svar" så bestämmer man i provmallen hur många som kan bockas i.

 

Allt eller inget

Eleven måste markera alla rätta alternativ för att få maxpoängen. Om eleven missar att markera något av de rätta alternativen eller markerar något av de felaktiga alternativen, tilldelas eleven noll poäng. 

Nedan visas ett exempel i på en flervalsfråga som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet Allt eller inget.

 

Allt_eller_inget_framed__1_.png
Figur 3

Exemplen nedan utgår från frågan i figur 3.

 • Exempel 1: Elev 1 väljer alternativen Fysik och Kemi = 2 poäng
 • Exempel 2: Elev 2 väljer alternativen Fysik och Litteratur = 0 poäng
 • Exempel 3: Elev 3 väljer alternativen Litteratur och Medicin = 0 poäng
 • Exempel 4: Elev 4 väljer alternativet Fysik = 0 poäng

 

Rätt minus fel

Eleven får pluspoäng för varje rätt alternativ och minuspoäng för varje felaktigt alternativ som markeras. Varje alternativ är värt maxpoängen för frågan delat på antalet rätta alternativ. Den lägsta poängen som tilldelas är noll, det går alltså inte att tilldela minuspoäng (exempelvis -1) som poäng på frågan.

Nedan visas ett exempel på en flervalsfråga som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet Rätt minus fel.

 

Ra_tt_minus_fel_framed__2_.png
Figur 4

 

Exemplen nedan utgår från frågan i figur 4.

 • Exempel 1: Elev 1 väljer alternativen Stockholm, Reykjavik och Köpenhamn = 3 poäng
 • Exempel 2: Elev 2 väljer alternativet Stockholm = 1 poäng
 • Exempel 3: Elev 3 väljer alternativen Stockholm och Reykjavik = 2 poäng
 • Exempel 4: Elev 4 väljer alternativen Stockholm, Reykjavik och Göteborg = 1 poäng
 • Exempel 5: Elev 5 väljer alla alternativ = 0 poäng
 • Exempel 6: Elev 6 väljer inga alternativ = 0 poäng
 • Exempel 7: Elev 7 väljer alternativen Keflavik, Odense och Göteborg = 0 poäng

 

Poäng per svar

Som rubriken lyder så får eleven poäng per rätt svar. Eleven får alltså inga avdrag om de väljer fel alternativ, utan får endast rätt för rätt valda alternativ. För att inte ge elever möjligheten att välja alla alternativ och ändå få max utdelning på frågan så finns funktionen Begränsade alternativ, där kan man begränsa eleven till ett bestämt antal alternativ de kan välja på den frågan.

 

Nedan visas ett exempel på en flervalsfråga som läggs till i redigeringsvyn för ett prov/tentamen med rättningsalternativet Poäng per svar.

 

Poa_ng_per_svar_framed.png
Figur 5

 

OBS! I detta exempel är eleven begränsad till max 3 alternativ.

 • Exempel 1: Elev 1 väljer Italien, Tjeckien och Luxemburg = 3 poäng
 • Exempel 2: Elev 2 väljer Chile, Tjeckien och Malaysia = 1 poäng
 • Exempel 3: Elev 3 väljer Chile och Malaysia = 0 poäng
 • Exempel 4: Elev 4 väljer inga alternativ = 0 poäng.

 


 

Flervalsfrågor ur elevens perspektiv

Eleven/studenten kommer inte se någon skillnad på flervalsfrågans rättningstyp. Se exempel på hur flervalsfrågor ser ut när eleven besvarar dem i Digiexam-klienten.

 


Screenshot_2022-12-28_at_12.34.58_framed__8_.pngFigur 6

 

Screenshot_2022-12-28_at_12.34.51_framed__7_.pngFigur 7

 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer