Följ

Genomföra digitala NP via Skolverkets egen plattform (DNP)

Kan Digiexam användas för nedlåsning av elevers enheter under DNP?

Vi på Digiexam är av uppfattningen av att Skolverket valt att tillhandahålla en egen lösning för nedlåsning av enheterna och att det därmed inte är tillåtet att använda någon annan leverantör för detta ändamål vid DNP.

För mer detaljerad information om hålltider för det projektet hänvisar vi till Skolverket

Digiexam kommer att kunna användas vid digitala NP fram tills att Skolverkets egen plattform är i gång.

Hur ska en huvudman lösa nedlåsning av elevernas enheter vid DNP?

Skolverket kommunicerar bl.a. följande på sin hemsida gällande “Säkert provgenomförande” och “Nedlåst läge” på elevernas enheter:

Nedlåst läge

Alla elever ska genomföra de digitala nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden i ett så kallat nedlåst läge på de datorer eller surfplattor som de använder. På så sätt kan eleverna bara komma åt de lokala resurser och webbapplikationer som är tillåtna.

Ni som huvudmän ansvarar för att elever på era skolor endast får åtkomst till de resurser som är tillåtna genom nedlåst läge. Därför behöver ni i god tid före provgenomförandet införa de tekniska lösningar som behövs.

Två lösningar för nedlåst läge

Skolverket stödjer två sätt för att uppnå nedlåst läge: applikationen Safe Exam Browser (SEB) eller kioskläge i Chromebook. Under våren 2024 kommer vi att publicera instruktioner för hur ni implementerar lösningarna.

  • Safe Exam Browser (SEB) finns för operativsystemen Windows, MacOS och iOS och ska vara installerad på den enhet som används vid provgenomförandet. SEB startas och konfigureras av den konfigurationsfil som Skolverket tar fram. Därefter kontrollerar provplattformen att eleven startar provet med SEB i nedlåst läge. Skolverket kommer bara att tillåta de senaste versionerna av SEB. Information om vilka och hur många versioner kommer löpande från och med våren 2024.
  • Kioskläge i Chromebook förutsätter att ni som huvudmän har licenser och kan hantera era digitala enheter i Googles administrationskonsol. Kioskläge för Chromebook konfigureras i administrationskonsolen. Elever kan då välja ”Skolverkets digitala nationella prov” som ett alternativ på enhetens inloggningssida. Efter det länkas eleven till startsidan för digitala nationella prov i nedlåst läge. Om eleven autentiseras och om enheten är en Chromebook som är försatt i kioskläge kommer eleven att släppas in i provet.

Extern länk till Skolverkets sida om Säkert provgenomförande

 

Vad händer med alla andra prov och kunskapsmätningar som lärare brukar använda Digiexam till?

Digiexam som provplattform kommer fortsätta att kunna lösa genomförande av alla andra typer av prov och kunskapsmätningar, samt att på olika sätt erbjuda en nedlåst miljö under lektionstid för eleverna. 

Se gärna ännu fler exempel i vår guide Mer än bara prov

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer