Följ

Chromebook - Ej låst prov vid nedstängning av skärm

Om skärmen fälls ned under ett pågående prov låser inte appen ute eleverna utan de hålls inloggade och aktiva i provet.

Nuvarande konfiguration i ChromeOS överskrider Digiexam-appens möjlighet att utestänga eleven ur provet om skärmen fälls ned och det är därför viktigt att eleverna lämnar in provet på korrekt sätt i samband med prov/lektionsavslut.

- Lärare bör vara uppmärksamma på att alla elever lämnar in provet vid provtidens slut genom att tillse att alla prov har statusen Inlämnad i övervakningvyn.
- Om en elev inte lämnat in provet korrekt och kvarstår som Ej inlämnad vid ett av läraren avslutat prov kan Digiexam Support kontaktas för att ändra statusen.

Med lanseringen av den nya Digiexam-appen för Chromebooks under vårterminen 2024 kommer detta att åtgärdas då inte längre kiosk-läget på enheten kommer att användas.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer