Följ

Utskrift/Rättning/Se elevsvar under pågående prov

Om du vill skriva ut, se eller rätta ett prov så behöver du egentligen först avsluta provet. Men här kommer ett knep för att nå dessa funktioner även under ett pågående prov.

Varje startat prov har en unik URL, exempelvis:
https://app.digiexam.com/app#/exam/view/123456789

  • Övervakningsvyn: Där view (följt av ert unika prov-ID) leder till övervakningsvyn för pågående prov.
  • Utskrift: Byt ut view mot grades för att komma till utskriftsvyn.
  • Se svar/rättning: Byt ut view mot grading för att komma till rättningsvyn, där du även kan se elevernas svar. (OBS! Läs hela guiden innan du går vidare med rättning)*

Exempel:
Övervakningsvy:
https://app.digiexam.com/app#/exam/view/123456789
Utskrift:
https://app.digiexam.com/app#/exam/grades/123456789
Se svar/rättning:
https://app.digiexam.com/app#/exam/grading/123456789


*OBS!
Denna workaround används på egen risk när det kommer till rättning, då det i så fall är viktigt att komma ihåg dessa två punkter:

  1. Eleven ska ha lämnat in sina svar innan du börjar rättningen för den specifika eleven.
  2. Eleven ska INTE gå in i provet igen, annars försvinner ditt rättningsarbete, då det skrivs över av elevens nya text.


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer