Följ

Tillfälliga problem med stavningskontrollen

Den inbyggda stavningskontrollen i Digiexam-appen uppdaterades i september 2023 (version 15.0.0) med en ny tjänst för att ge stöd för ytterligare språk och en uppdaterad ordlista (Stavningskontroll i Digiexam-appen).

Under tidpunkter av mycket hög användning har det skapats en kö hos den tjänst vi använder vilket resulterat i att stavningskontrollen tillfälligt inaktiverats och därmed inte fungerat korrekt under prov.

Vi arbetar direkt med tjänsten för att höja kapaciteten på deras sida och med att försöka säkerställa att problemet inte uppstår igen.

Orsaken till problemet med köbildningen är att inte enbart det felaktigt stavade ordet skickas till tjänsten utan hela texten, och under provdagar då väldigt mycket text framställs har det visat sig att kön orsakar stavningskontrollen att sluta fungera tillfälligt.

Vi jobbar intensivt på att säkerställa kapaciteten på både vår och tjänstens sida och behöver felanmälningar via in-app chatten eller till support@digiexam.se så fort ni upptäcker problemet.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer