Följ

Open Book "uppgifter" med en Chromebook

Om du vill använda Digiexam som en plattform för uppgifter i klassrummet (t.ex. exit tickets eller quiz) där eleverna ska ha tillgång till allt material på sin enhet, vill du se till att ditt prov är inställt på öppet bokläge. Denna guide beskriver hur man skapar detta scenario och ger instruktioner om vad eleverna behöver göra för att få tillgång till dessa typer av uppgifter i deras Chromebook-miljö.


Skapa en Open Book uppgift

För att skapa en open book uppgift för dina elever ska du först navigera till dina uppgiftsinställningar efter du har skapat ett prov (figur 1) och se till att nedlåsningsläget är inställt på "Av".

 

exam settings lockdown 1.png

figure 1

Efter att ha konfigurerat denna inställning kan du nu starta uppgiften normalt. Därefter kommer eleverna behöva logga in på sina Chromebooks för att kunna komma åt denna typ av uppgift eftersom det inte kräver kioskläge för att låsa ner datorn.

 


Starta en Open Book uppgift som elev

Eleverna behöver logga in på sin Chromebook med sina inloggningsuppgifter för sin enhet. Till skillnad från kioskläge kommer eleverna att vara inloggade i sin normala Chromebook-miljö, och eftersom detta är en open book uppgift kommer de också ha tillgång till webbresurser samt alla resurser som finns på deras lokala enhet.

Efter att ha loggat in på enheten, ska eleverna starta Digiexam som vanligt och logga in med sina Digiexam-uppgifter (e-post, förnamn och efternamn) genom att ange dessa uppgifter manuellt. Eleverna kommer att kunna starta uppgiften precis som de gör i nedlåstläge.

 

Chromebook login page.png

figure 2

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer