Följ

Webbapplikationen

Webbläsare

Följande webbläsare samt versioner stöds av DigiExams webb-applikation: 

  • Google Chrome: Näst senaste och senaste versionen.
  • Safari: Näst senaste och senaste versionen.
  • Firefox: Näst senaste och senaste versionen.
  • Edge: Näst senaste och senaste versionen.

Sedan 1 februari 2020 stöds inte längre Internet Explorer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer