Följ

Installationsguide - Chromebook

OBS! Om du har en Chromebook, Chromebase eller Chromebox från 2017 eller senare kan kioskläget endast användas om din Chromebook är centralt hanterad av en administratör.
Be administratören om hjälp med att använda enheten i kioskläge (länk till information hos Google).

Om din Chromebook är centralt administrerad av en administratör på din skola så är DigiExam-klienten förinstallerad eller så behöver den installeras av administratören. När DigiExam-klienten är installerad hittar du den genom att trycka på knappen "Appar" i utloggat läge.

Följ instruktionerna nedan för att installera DigiExam-klienten på din Chromebook om den inte administreras av din skola och är från 2016 eller tidigare:

 • Du behöver vara inloggad med Chromebookens ägarkonto, det är det första kontot som loggade in på Chromebooken.

 • Kopiera den här koden (den behövs för att söka fram DigiExam-klienten):
  akicabagjochpeajjndcdapbfbbhconp

 • Öppna Chrome-webbläsaren och skriv in "chrome://extensions" i adressfältet (se figur 1)
Figur 1
 • Bocka i rutan "Programmerarläge" (se figur 2)
Figur 2
 • Nu har några nya knappar dykt upp. Tryck på "Hantera kioskappar ..." (se figur 3).
  Om du inte ser knappen "Hantera kioskappar ..." så beror det förmodligen på att din Chromebook är centralt hanterad, kontakta då din IT-avdelning eller administratören för din Chromebook som kan lägga till DigiExam-appen.
Figur 3
 • Klistra in koden (akicabagjochpeajjndcdapbfbbhconp) som du kopierade tidigare och tryck på "Lägg till" (se figur 4)
Figur 4
 • Kontrollera att DigiExam-klienten dykt upp som en app och tryck på "Klart" (se figur 5)
Figur 5

Nu har du installerat DigiExam-klienten och kan använda den genom att logga ut. I utloggat läge hittar du DigiExam-klienten genom att trycka på knappen "Appar" i nedre vänstra hörnet.

Felmeddelanden

Ogiltig app

Om du får felmeddelandet "Ogiltig app" (se figur 6) betyder det oftast att du har ett mellanslag före eller efter app-id. Prova att ta bort eventuella mellanslag som kan ha kopierats med innan/efter app-id:t, dubbelkolla också att app-id:t är korrekt och försök sedan att lägga till appen igen.

6_ogiltig_app.png
Figur 6

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer