Följ

Ordlista/Definitioner

Studentkod:
Bestäms av skolan och används i DigiExam-klienterna för att koppla ihop en elev/student med ett prov. Det är därför viktigt att studentkoden är unik per elev/student.

Klienter:
DigiExams applikationer där elever/studenter skriver prov, finns för Windows, Mac och Chromebook.
Installeras av elever/studenter på sina respektive laptops/datorer så länge de inte administreras i en kontrollerad miljö av skolan. I så fall är DigiExam-klienten förinstallerad.

Webbapplikationen:
Nås genom en webbläsare. Logga in som lärare eller student/elev på https://www.digiexam.se/app#/ för att komma till DigiExams webbapplikation.

  • Används av läraren för att skapa, starta, bevaka, rätta och återkoppla prov i DigiExam.

  • Används av elever/studenter för att få en översikt på de prov/tentor som skrivits i DigiExam.

Prov ID:
En unik kod som genereras av DigiExam i samband med att läraren startar ett ”Öppet” prov. Alla elever som får Prov ID:t av läraren kan komma åt och skriva detta prov genom DigiExam-klienten.

Öppet prov:
Ett öppet prov/tenta gör det möjligt för vilka elever/studenter som helst att göra provet/tentan genom att fylla i Prov ID:t som skapas när det öppna provet startas.  

Planerat prov:
Ett planerat prov kan ställas in för automatisk start vid ett givet tillfälle för en specifik grupp med elever/studenter. Enbart de elever/studenter som är registrerade på förhand kan komma åt provet/tentan.
Inget Prov ID behövs, provet/tentan söks fram genom studentkoden som är förregistrerad på den grupp som provet/tentan är planerad för.

Offlinefil:
Offlinefiler gör det möjligt att starta, skriva och lämna in prov helt utan internetanslutning. Offlinefiler används som back-up samt i de fall eleven inte kan koppla upp sig. Nedan beskrivs de två sätt offline-filen används på.

  • Provets offlinefil: en exakt kopia av provet med frågor och eventuella bilagor.
    Provets offlinefil sparas ned på ett USB-minne och möjliggör en offline-start av provet genom att använda det på en dator när DigiExam-klienten är öppen.

  • Elevens/studentens offlinefil: innehåller elevens/studentens provsvar.
    Om inte internetanslutning finns vid inlämning kommer DigiExam-klienten fråga efter en USB-sticka där svaren kan sparas. Svaren kan sedan laddas upp i efterhand i DigiExams webbapplikation. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer