Följ

Ordlista/Definitioner

 

 1. Studentkod

 2. Klienter

 3. Webbapplikationen

 4. Prov ID

 5. Schemalagt prov

 6.  Offlinefil och offlinesvarsfil

  1. Provets offlinefil

  2. Elevens/studentens offlinesvarsfilStudentkod (Elevkod):

Studentkoden används för att identifiera vem som skriver provet/tentan.Det är därför viktigt att studentkoden är unik per elev/student. Det är din skola/universitet som bestämmer vilken studentkod du ska använda, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker.

 

Klienter:

Digiexams applikationer där elever/studenter skriver prov, finns för Windows, Mac, Chromebook och iPad. Installeras av elever/studenter på sina respektive laptops/datorer så länge de inte administreras i en kontrollerad miljö av skolan. I så fall är Digiexam-klienten förinstallerad.

 

Webbapplikationen:

 • Används av läraren för att skapa, starta, bevaka, rätta och återkoppla prov i Digiexam.

 • Används av elever/studenter för att se resultat och återkoppling på de prov/tentor som skrivits i Digiexam.

 

Prov ID:

En unik kod som genereras av Digiexam i samband med att läraren startar ett/en prov/tenta. Alla elever som får Prov ID:t av läraren kan komma åt och skriva detta prov genom Digiexam-klienten.

 

Schemalagt prov:

Ett planerat prov kan ställas in för automatisk start vid ett givet tillfälle. Elever/studenter kan först öppna provet vid det angivna datumet och den angivna tiden.

 

Offlinefil och offlinesvarsfil:

Offlinefiler gör det möjligt att starta, skriva och lämna in prov helt utan internetanslutning. Offlinefiler används som back-up samt i de fall eleven inte kan koppla upp sig. Nedan beskrivs de två sätt offline-filen används på.

 • Provets offlinefil:

  Provets offlinefil är en exakt kopia av provet med frågor och eventuella bilagor. Provets offlinefil sparas ned på ett USB-minne och möjliggör en offline-start av provet genom att använda det på en dator när Digiexam-klienten är öppen.

 • Elevens/studentens offlinesvarsfil:

  Elevens/studentens offlinesvarsfil innehåller deras provsvar. Om inte internetanslutning finns vid inlämning kommer Digiexam-klienten fråga efter en USB-sticka där svaren kan sparas. Svaren kan sedan laddas upp i efterhand i Digiexams webbapplikation.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer