Följ

Skapa grupper

Genom att skapa kurser och klasser kan man ha en översikt av sina elever/studenter som går i samma klass/kurs och kan därmed starta prov mot just den gruppen (ett alternativ till prov ID).Skapa en grupp

För att skapa en grupp som du sedan kan använda när du aktiverar ett prov går du först in under Grupper i den vänstra menyn (figur 1).

Screenshot_2023-04-04_at_13.08.39_framed__1_.png
Figur 1

 

Klicka sedan på Skapa klass (figur 2) uppe i det högra hörnet och ange namnet på klassen och tryck på Skapa (figur 3).

Screenshot_2023-04-04_at_13.08.51_framed__2_.png
Figur 2

Screenshot_2023-04-04_at_13.09.07_framed__3_.png
Figur 3

 

Välj sedan om du vill Ändra klassens namn, Arkivera klass eller Lägg till många elever... (figur 4).

Screenshot_2023-04-04_at_13.09.21_framed__4_.png
Figur 4

 

Du kan välja att enbart lägga till en elev/student i en klass eller lägga till flera elever/studenter samtidigt (se nedan under Kopiera från kalkylark). Observera att elever/studenter behöver ha ett aktiverat konto på skolan. Ange elevens/studentens e-postadress  sedan på Lägg till elev (figur 5). När du gjort detta, gå sedan vidare till Skapa en kurs.

Screenshot_2023-04-04_at_13.09.21_framed__4_.png
Figur 5

 Klistra in från kalkylark

1. Kopiera från kalkylark

Kalkylarket måste vara formaterat så att e-postadresserna är i en egen kolumnn.

OBS! Om eleverna inte finns i Digiexam med ett aktiverat elevkonto sedan tidigare kommer de inte att läsas in. Import av elevkonto görs av en Kontohanterare på skolan.

E-postadress:     
st2005@skola.se             
st2003@skola.se     
st2004@skola.se           

För att lägga till eleverna, markera kolumnen med e-postadresserna, högerklicka och tryck sedan kopiera.

Skapa_Klass__5_.png
Figur 6


2. Klistra in eleverna i Digiexam

För att klistra in eleverna i Digiexam, högerklicka i rutan Klistra in från kalkylark och välj Klistra in (figur 7).

Screenshot_2023-04-04_at_13.12.15_framed__6_.png
Figur 7


3. Granska och lägg till eleverna

Bekräfta att eleverna lagts till korrekt, sedan klickar du på knappen Lägg till många elever för att de ska läggas till i klassen (figur 8).

Screenshot_2023-04-04_at_13.11.28_framed__5_.png

Figur 8Skapa en kurs

Nu när du har en klass så behöver du också skapa en kurs att koppla klassen till. För att skapa en kurs trycker du på Skapa ämne (kurs) i fliken Grupper som du hittar i menyn till vänster (figur 9).

Screenshot_2023-04-04_at_13.12.49_framed__7_.png
Figur 9


När kursen är skapad så kan du lägga in en eller flera av dina klasser i kursen genom att klicka och dra klasserna (figur 10). Efter det kommer klassen dyka upp i listan när du startar ett prov med en grupp.

OBS! Eleverna kommer inte åt provet om de anger fel inloggningsuppgifter, då de antagligen inte kommer att vara kopplade till gruppen.

Screenshot_2023-04-04_at_13.13.27_framed__8_.png
Figur 10Felmeddelanden som kan uppstå

Ibland så kan det uppstå felmeddelanden när man försöker lägga till elever i en kurs och en grupp.  Exempel på felmeddelanden och deras lösningar kan ni se nedan:

  • Eleven existerar inte på organisationen:
    Detta felmeddelande uppstår när en elev/student inte finns på er organisation, det vill säga att elevens/studentens konto inte har skapats ännu. När detta sker behöver en Kontohanterare skapa ett konto för eleven/studenten, antingen direkt genom Digiexam manuellt eller genom er integration.

  • Elev ej tillagd:
    Om listan som matas in innehåller elever som redan finns/finns inte inom organisationen eller om t.ex. eposten inte är giltig så kommer listan inte att läggas till förrän listan är komplett med korrekt information, det är allt eller inget som gäller.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer