Följ

Anonyma prov/tentor

Anonyma prov/tentor

DigiExam stödjer anonyma prov/tentor, en funktion som gör det möjligt för lärare att rätta prov/tentor utan att elevers/studenters namn är synliga i rättningsvyn. Istället för att visa eleven/studentens namn visas en anonym kod i en slumpmässig ordning så som Elev 1 och Elev 2 osv.

I DigiExam kan den som startade provet avanonymisera det i rättningsvyn. I det fall en användare i rollen som administratör startat provet/tentan kan endast administratörer låsa upp den efter rättning. Detta för att stödja ex. digitala NP och tentor där en anonym rättning/bedömning är ett krav.

I det fall en lärare startade provet kan läraren som startat provet låsa upp provet efter att rättning/bedömning är klar, dvs när alla elever fått ett provresultat och provet ligger i fliken Rättade. Vid delad rättning har inte en sambedömande lärare rätt att avanonymisera det. Detta för att stödja en anonym rättning/bedömning av vanliga prov och uppgifter en lärare genomför. 

 

Kopplingen mellan eleven/studenten och provet/tentan görs i bakgrunden som vanligt även om läraren inte ser vilken elev/student som skrivit vilket prov/tenta under rättningen.

 

 

Aktivera anonymt prov/tenta

När du skapar ett prov/tenta klickar du i inställningen för "Anonymt prov" för att aktivera anonymiseringsfunktionen (figur 1).

Om du redan har ett prov/tenta i ditt bibliotek så är det möjligt att slå på anonymisering och sedan spara om provet/tentan igen för att det ska skrivas som ett anonymt prov/tenta. Det går på samma sätt att slå av och spara om provet för att det inte längre ska vara anonymt.

Screenshot_2021-10-12_at_09.51.47_framed__1_.png
Figur 1

 

Om du glömmer att aktivera anonymiseringsfunktionen

Om provet startades utan att anonymiseringsinställningen var påslagen så kommer rättningen inte att vara anonym. Det kan dock anonymiseras manuellt av en DigiExam-administratör på skolan i efterhand eller av läraren om det behövs.

För att anonymiseringen ska vara aktiv så måste inställningen vara påslagen när provet startas/schemaläggs eftersom att det prov som startas endast är en kopia av det prov du har i ditt provbibliotek. När provet startas/schemaläggs så blir det till ett unikt provtillfälle och påverkas inte längre av de förändringar som görs i det provet som finns i provbiblioteket.

 

Genomförande av provet/tentan

När provet/tentan skrivs syns elevernas/studenternas namn som vanligt i live-vyn och även själva skrivdelen genomförs som vanligt.

Detta för att lärare ska få bästa möjliga översikt under provtillfället och kunna låsa upp prov/tentor om elever/studenter behöver komma åt provet/tentan igen efter exempelvis en omstart av datorn.

 

Rätta provet/tentan

Under rättningen kommer elevernas/studenternas namn att vara anonyma för läraren. Istället ser läraren Elev 1, Elev 2 o.s.v. (figur 2).

AnonymaProv__2_.png
Figur 2

Publicering av prov/tenta

Publiceringen fungerar som vanligt, läraren publicerar provet/tentan som då blir tillgänglig på elevernas/studenternas DigiExam-konton på digiexam.se.

 

Ladda ner kalkylblad med betyg

En användare i rollen som Administratör i DigiExam kan vid nedladdning av exceldokumentet se fullständigt namn och anonyma nummer, dvs kopplingen mellan eleven/studenten och dess anonyma ordning i rättningsvyn.

Om du använder funktionen för att ladda ner provresultaten som exceldokument som lärare när provet/tentan är anonymt kommer eleverna/studenternas namn och studentkoder vara anonyma i exceldokumentet.

 

Ta bort anonymiseringen på ett utfört provtillfälle

Endast administratörer i DigiExam har möjligheten att ta bort och även lägga till anonymisering på prov/tentor som en användare i rollen som Administratör har startat. Det görs genom knappen Ta bort anonymisering som finns i rättningsöversikten (figur 3).

En lärare kan avanonymisera ett prov/tenta de själva startat på samma sätt när provet finns i fliken Rättade.

Screenshot_2021-10-12_at_10.02.29_framed__1_.png
Figur 3

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer