Följ

Anonyma prov/tentor

 

Digiexam stödjer anonyma prov/tentor, en funktion som gör det möjligt för lärare att rätta prov/tentor utan att elevers/studenters namn är synliga i rättningsvyn. Istället för att visa eleven/studentens namn visas en anonym kod i en slumpmässig ordning så som Elev 1 och Elev 2 osv.


I Digiexam kan den som startade provet avanonymisera det i rättningsvyn. I det fall en användare i rollen som administratör startat provet/tentan kan endast administratörer låsa upp den efter rättning. Detta för att stödja ex. digitala NP och tentor där en anonym rättning/bedömning är ett krav.

I det fall en lärare startade provet kan läraren som startat provet låsa upp provet efter att rättning/bedömning är klar, dvs när alla elever fått ett provresultat och provet ligger i fliken Rättade. Vid delad rättning har inte en sambedömande lärare rätt att avanonymisera det. Detta för att stödja en anonym rättning/bedömning av vanliga prov och uppgifter en lärare genomför. 

Kopplingen mellan eleven/studenten och provet/tentan görs i bakgrunden som vanligt även om läraren inte ser vilken elev/student som skrivit vilket prov/tenta under rättningen.

 Aktivera anonymt prov/tenta

När du skapar ett prov/tenta klickar du i inställningen för "Anonymt prov" för att aktivera anonymiseringsfunktionen (figur 1).

Om du redan har ett prov/tenta i ditt bibliotek så är det möjligt att slå på anonymisering och sedan spara om provet/tentan igen för att det ska skrivas som ett anonymt prov/tenta. Det går på samma sätt att slå av och spara om provet för att det inte längre ska vara anonymt.

Screenshot_2021-10-12_at_09.51.47_framed__1_.png
Figur 1


Om du glömmer att aktivera anonymiseringen

Om provet startades utan att anonymiseringsinställningen var påslagen så kommer rättningen inte att vara anonym. Det kan dock anonymiseras manuellt i efterhand av en Digiexam-administratör på skolan i om det behövs.

 

Genomförande av provet/tentan

När provet/tentan skrivs syns elevernas/studenternas namn som vanligt iövervakningsvyn och även själva skrivdelen genomförs som vanligt.

Detta för att lärare ska få bästa möjliga översikt under provtillfället och kunna låsa upp prov/tentor om elever/studenter behöver komma åt provet/tentan igen efter exempelvis en omstart av datorn.

 

Rätta provet/tentan

Under rättningen kommer elevernas/studenternas namn att vara anonyma för läraren. Istället ser läraren Elev 1, Elev 2 o.s.v. (figur 2).

Screenshot_2023-03-13_at_11.40.41_framed__2_.png
Figur 2Publicering av prov/tenta

Publiceringen fungerar som vanligt, läraren publicerar provet/tentan som då blir tillgänglig på elevernas/studenternas Digiexam-konton på digiexam.se.

 

Ladda ner kalkylblad med betyg

Endast användare i rollen som Administratör i Digiexam kan vid nedladdning av exceldokumentet se fullständigt namn och anonyma nummer, dvs kopplingen mellan eleven/studenten och dess anonyma ordning i rättningsvyn.

Om du använder funktionen för att ladda ner provresultaten som exceldokument som lärare när provet/tentan är anonymt kommer eleverna/studenternas namn och studentkoder vara anonyma i exceldokumentet.Ta bort anonymiseringen på ett utfört provtillfälle

  • Lärare kan ta bort anonymisering på sina egna prov, endast när den har betygsatts (finns under fliken Rättade)

  • Administratörer kan ta bort anonymiseringar på alla prov, oavsett vem som har startat provet

  • För prov som betygsätts på papper, kan endast administratörer ladda ned kalkylbladet med mappningen som visar kopplingen mellan de anonyma koderna och elevernas riktiga namn.

 

Det görs genom knappen Ta bort anonymisering som finns i rättningsöversikten (figur 3).

Screenshot_2023-03-13_at_11.41.28_framed__3_.png
Figur 3


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer