Följ

Skriva prov/tenta med DigiExam

Har du inte installerat DigiExam-klienten ännu? Klicka här för att komma till våra installationsmanualer.

 

Öppna DigiExam-klienten (appen), fyll i dina uppgifter och tryck på "Ok" (se figur 1).

 • Region: välj "Europa" om din skola är belägen i Sverige
 • Språk: Välj språk i klienten
 • Studentkod: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker
 • Förnamn: Ditt förnamn
 • Efternamn: Ditt efternamn
 • E-postadress kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda
 • Bekräfta e-postadress: fyll i din e-postadress igen
 • Kom i håg mig: bocka i den här rutan om du vill spara de uppgifter du fyllt i

Ska_rmavbild_2018-08-23_kl._09.46.38.png


Figur 1

Det finns två sätt att starta prov/tentor i DigiExam, med Prov-ID eller genom att planera provet/tentan för en specifik grupp.

Prov/tentor som planerats för en grupp

Vid ett planerat prov/tenta behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentan. Om inget har dykt upp när du startar DigiExam-klienten kan du trycka på knappen "Uppdatera provlista" (se nästan längst upp till vänster i figur 2) för att uppdatera klienten. Om inte det fungerar, kontrollera med din lärare att du angett samma uppgifter som läraren angett i gruppen.

Prov/tenta med Prov-ID

Vid prov/tenta som startas med ett prov ID så får du ett prov ID från din lärare/tentamensvakt som du fyller i under rubriken "Exam ID", klicka sedan på knappen "Sök prov" (se figur 2) för att hitta och kunna starta provet/tentan. 

 

Ska_rmavbild_2018-08-23_kl._09.52.22.pngFigur 2

Starta prov/tenta 

Välj det prov eller den tenta du vill skriva under rubriken "Välj prov" (se figur 3).
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på knappen "Starta prov" under rubriken "Provdetaljer" (se figur 3).

Screenshot_2019-06-27_at_10.37.04.png
Figur 3

När du klickar på "Starta prov" dyker det upp en ruta där du får bekräfta att du vill starta provet/tentan. Klicka på knappen "Starta prov" (se figur 4) för att starta provet/tentan eller på "Avbryt" (se figur 4) för att återgå till att välja prov/tenta.

 

Ska_rmavbild_2018-08-23_kl._09.56.17.png

Figur 4

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn som du hittar i  figur 5:

 1. Inställningar, ändra inmatningsspråk (endast inmatningsspråk som finns installerade på datorn kommer kunna väljas) och röst
 2. Talsyntes
 3. Eleven/studentens uppgifter som angivits i DigiExam-klienten
 4. Antal besvarade frågor
 5. "Lämna in"-knappen används för att lämna in provet/tentan
 6. Batteriprocent/batterindikator
 7. Frågemeny
 8. Prov/tentamensinformation och information från DigiExam. Här kan du information om att det är en låst frågeordning. Mer information om det hittar du här.

Digiexamguide_1.pngFigur 5

 

Exempel på hur en fritextfråga kan se ut (se figur 6)

Digiexamguide_Fritext.pngFigur 6

Exempel på hur en envalsfråga kan se ut (se figur 7)

Digiexamguide_Envalsfra_ga.png
Figur 7

Exempel på hur en flervalsfråga kan se ut (se figur 8)

Digiexamguide_Flervalsfra_ga.png
Figur 8

Exempel på ordlucka (se figur 9)

Digiexamguide_Ordlucka.pngFigur 9

Exempel på hur markering av frågor fungerar (se figur 10)

Digiexamguide_Markering_av_fra_gor.png
Figur 10

 

 

Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på "Lämna in"-knappen längst upp till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du verkligen vill lämna in (se figur 10). Du får frågan som en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.

Klicka på "Lämna in prov"-knappen i båda rutorna för att lämna in ditt prov/tenta. 

 

Ska_rmavbild_2018-08-23_kl._10.28.13.png

Figur 10

 

Efter att du lämnat in provet/tentan får du detta bekräftat genom en ruta där det står "Prov inlämnat" detta betyder att provet/tentan är inlämnad (se figur 11).

Ska_rmavbild_2018-08-23_kl._10.26.38.png

Figur 11

Det är viktigt att du även klickar på Avsluta DigiExam. Detta då applikationen låser ned de andra funktionerna på din dator och först när du väljer att Avsluta DigiExam stängs applikationen och släpper låsningen till din enhet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer