Följ

Installationsguide - iPad via Meraki MDM-System

OBS! Denna artikel finns endast på engelska.

This guide is written for schools that manage their iPad devices using Cisco Meraki as MDM system.

1. Add the DigiExam application in Meraki

Go to Systems Manager -> MDM -> Apps (see figure 1)


Figure 1

Press Add New -> iOS App (see figure 2)


Figure 2

Write "digiexam" in the search box and click on "Search" (see figure 3)


Figure 3


Click on the "Add" button to the right (see figure 4)


Figure 4


Choose options (optional) and save changes (see figure 5)


Figure 5

 

2. Allow "Single app mode" for DigiExam

Single

Go to Systems Manager -> MDM -> Settings (see figure 6)


Figure 6

Scroll down until you see the heading "Allowed Single App Mode", type in "digiexam" in the search box and click on "DigiExam" (see figure 7)


Figure 7

When DigiExam has been added it will be shown in grey in the "Allowed Single App Mode" box (see figure 8)


Figure 8

Save changes (see figure 9)

Figure 9

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer