Följ

Checklista för administratörer

Detta är ett exempel på en checklista som kan användas inför en tentamen som ska skrivas med Digiexam.


 

Information till studenterna

Lägg upp information om att tentan kan skrivas med Digiexam på er kurswebb, skicka även information till anmälda studenter via e-post om möjligt. 

Manualer och kom igång-guider för studenter:

Svenska och engelska

 Förbered planerad tenta

OBS! Glöm inte att ha med papperstentor som alternativ även när Digiexam används. Då kan ni garantera att alla studenter kan skriva tentan även om en student glömt sin dator och inte kan skriva digitalt.

 

Lägg in tentan i Digiexam

 • Klicka på Prov i Digiexams vänstermeny
 • Klicka på + Skapa nytt prov i biblioteket – Välj Poängbaserad rättning
 • Fyll i exempelvis kursnummer och termin som Titel och kursens namn som Ämne och lägg till en beskrivning om så önskas.
 • Skapa frågor genom att trycka på Lägg till frågor-knappen. Kopiera och klistra in från exempelvis Word- eller PDF-fil till Digiexam eller fyll i frågorna manuellt, inklusive försättsblad mm.
 • När alla frågor är inlagda, klicka på ”Spara”-knappen så hamnar tentan i provbiblioteket.

Skapa en klass och lägg till de studenter som anmält sig till tentan

 • Klicka på Skapa ny klass i Grupper
 • Ange klassens namn
 • Lägg till de studenter som anmält sig till tentan i klassen, antingen en och en eller alla på en gång genom att kopiera in dem från en Excel-fil.
  Guide: lägg till studenter från Excel-fil.

Skapa kurstillfället i Digiexam

 • Klicka på Skapa ämne (kurs)
 • Ange kursens namn som exempelvis kurskod, period
 • Koppla klassen(anmälningslistan) till kursen genom att dra och släppa klassen på den avsedda rutan markerad med Dra klass hit (figur 1).

Checklista_admin__1_.png
Figur 1

 Aktivera tentan i Digiexam

 • Klicka på Schemalägg för den tentamen du avser att aktivera från provbiblioteket och ange en starttid samt Välj grupp (figur 2).


Checklista_admin__2_.png
Figur 2

 • Du kan välja att planera startdatum och starttidpunkt för tentan. Tentan kommer då att starta automatiskt vid den angivna tiden och de studenter som är med i klassen kan då komma åt tentan från Digiexam-appen.
 • Välj Ja på ladda ned offlinefilen för tentan och lägg över den på ett USB-minne för att kunna starta tentan offline om någon student inte har internetuppkoppling. (Om du valde Nej på ladda ner offlinefilen kan du klicka på klassen under kurstillfället i Schemalagda-vyn, klicka sedan på pilen och välj Ladda ner offlinefil)

Checklista_admin__3_.png
Figur 3

 • Vänligen observera att det är väldigt viktigt att ha offline-filen redo på USB vid examinationstillfället då detta fungerar både som uppstartsfil vid internetavbrott samt som upplåsningsnyckel vid oförutsedda händelser (problem med att datorer hänger sig eller liknande)Förbered rättning

Avsluta tenta

 • När studenterna har lämnat in sina tentor bör tentan avslutas så att rättningen kan påbörjas. Klicka på den pågående tentamen eller Prov i menyn. Under rubriken Pågående hitta tentatillfället som ska avslutas, klicka sedan på tentans namn, välj ”Avsluta prov”, bekräfta avslutningen genom att klicka på Ja, avsluta provet.
 • Ladda upp eventuella offlinefiler
 • Stäm av listan i Övervakningsvyn med den närvarolista som fanns i tentasalen. Listan med studenter i Övervakningsvyn är tillgänglig genom att klicka direkt på tentamen eller på pilen och Övervaka

Checklista_admin__4_.png
Figur 4Bjud in till rättning

 • Kan göras av administratören som har tillgång till tentan i Digiexam
 • Gå in på tentan och välj Dela rättningsarbetet..., markera hela tentan eller enskilda frågor/studenter (beroende på om det är en eller flera lärare som ska rätta tentan)
 • Fyll i lärarens e-postadress i rutan under texten "E-postadressen till läraren du vill dela med" och klicka på knappen Dela rättningsarbetet. De lärare som rättningen delas med får en inbjudan till rättning av tentan/frågan till den angivna mejladressen.
 • Om tentan ska rättas analogt kan ni använda er av utskriftsfunktionen i Digiexam för att skriva ut tentan per student eller per fråga. Vi rekommenderar starkt att de lärare som väljer att erbjuda sina tentor i Digiexam att också rätta digitalt i Digiexam. Detta medför stora tidsbesparingar för en administratör. Ett alternativ för lärare som inte vill rätta digitalt är att de själva matar tillbaka resultatet i Digiexam eller i Excel-filen.

Återkoppling till studenterna (Enbart om rättning har skett i Digiexam)

 • Publicering: Om rättningen av tentan har skett i Digiexam kan man välja att Publicera resultatet i digitalt format direkt till studenternas Digiexam-konton. Det innebär att tentan inklusive lärarens eventuella kommentarer samt poäng/fråga och betyg blir tillgängligt för studenten. Det finns möjlighet att Avpublicera resultatet när eller om det önskas.
 • Excel nedladdning: Om rättningen av tentan har skett i Digiexam kan man ladda ner resultatet i Excel-format för alla studenter som skrev tentan med Digiexam.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer