Följ

Hur ofta sparas det jag skriver?

När du arbetar i Digiexam-klienten sparas dina svar var 10:e sekund till Digiexams servrar men även lokalt på din dator. Om något händer med din dator mitt i prov/tentatillfället så räcker det med att du startar om den och startar provet/tentan igen så kan du fortsätta skriva med en textförlust på max 10 sekunder.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer