Följ

Installationsguide - iPad via Intune MDM-System

Då "Autonomous Singel App Mode" (ASAM) inte finns som princip att lägga till på iOS-appar i Intune så behöver den läggas till som en anpassad konfiguration från en konfigurationsprofil som är skapad i Apple Configurator. Se nedan guide för hur du gör detta:

1. Logga in på ert Intune-konto och gå till "Princip", klicka sedan på "Lägg till princip" (se figur 1)


Figur 1

2. Öppna "iOS" och välj "Anpassad konfiguration", se till att "Skapa och distribuera en anpassad princip" är markerad och klicka på knappen "Skapa princip" (se figur 2).


Figur 2

3. Namnge principen, i figur 3 har vi angivit "DigiExam_ASAM" som namn för att principen kommer göra det möjligt för Digiexam-appen att köras i "Autonomous Single App Mode" (ASAM).

Lägg till beskrivning om så önskas och lägg sedan till ett namnet på principen som användarna kommer se. Klicka sedan på knappen "Importera..." (se figur 3)


Figur 3

4. Nu ska konfigurationsprofilen som är skapad i Apple Configurator läggas till. Ladda ner den bifogade filen "Settings_for_DigiExam_Autonomous_Single_App_Mode.mobileconfig" som finns längst ner i denna artikel.

Filen innehåller principen för att Digiexam-appen ska tillåtas köras i “Autonomous Single App Mode”. Alla övriga principer/inställningar ni har lagt till i era nuvuarande profiler i ert MDM-system kommer vara oförändrade och inte påverkas av att ni lägger till principen i den bifogade filen "Settings_for_DigiExam_Autonomous_Single_App_Mode.mobileconfig". 

Här finns mer information om vad de olika nycklarna i filen betyder:
https://developer.apple.com/library/ios/featuredarticles/iPhoneConfigurationProfileRef/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010206-CH1-SW2

Välj filen från ert filsystem (se figur 4).


Figur 4

5. Efter att konfigurationsprofilen som är skapad i Apple Configurator har lagts till i principen kommer ska en översikt på filens innehåll dyka upp under rubriken "Information om konfigurationsprofil" (se figur 5). Klicka på knappen "Spara princip" (se figur 5).


Figur 5

6. En kontrollfråga dyker upp om principen ska distribueras direkt, klicka på knappen "Ja" för att påbörja distribueringen av principen (se figur 6).

Figur 6

7. Välj vilken/vilka enhetsgrupper som principen ska distribueras ut på, vid osäkerhet kan "Alla enheter" väljas då principen endast kommer påverka Digiexam-appen på iOS-enheter (se figur 7).


Figur 7

8. Ni kan nu kontrollera att principen finns genom att gå in på "Princip" -> "Konfigurationsprinciper", här går det även att redigera principen och distibuera/omdistribuera den om så önskas (se figur 8).


Figur 8

För att kontrollera om distributionen av principen fungerar, ladda ner Digiexam-appen från "App store" på en iPad som fått principen distribuerad till sig.

Starta sedan Demo exam i Digiexam-appen, om Demo exam kan startas utan problem så har principen distribuerats till iPaden som nu kan användas för att göra prov med Digiexam-appen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer