Följ

Vad händer om jag saknar internetåtkomst när jag vill starta eller lämna in ett prov/ tenta?

Ett/en prov/tenta kan startas och lämnas in i Digiexam oavsett om du har tillgång till internet eller ej. Om du saknar internetåtkomst när du ska starta ett/en prov/tenta, kan du starta provet/tentan i Digiexam med hjälp av ett USB-minne med provets 'offline-provfil' på. Be din lärare/provvakt om hjälp med detta. Detsamma gäller när du vill lämna in ditt provsvar, din lärare/provvakt kan med hjälp av ett USB-minne ladda ned ditt provsvar och sedan ladda upp det till provtillfället.

Under provtillfället/ tentamenstillfället:

Om du tappar internetåtkomst under pågående prov/ tentamen kommer Digiexam försöka återansluta till ditt förstahandsnätverk automatiskt, förutsatt att du har konfigurerat nätverksinställningarna korrekt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer