Följ

Vad händer om jag saknar internetåtkomst när jag vill starta eller lämna in ett prov/ tenta?

Ett prov /tenta kan startas och lämnas in i DigiExam oavsett om du har tillgång till internet eller ej. Om du saknar internetåtkomst när du ska starta ett prov/ tenta, kan du starta provet/ tentan i DigiExam med hjälp av ett USB-minne med provets 'offline-provfil' på. Be din lärare/ provvakt om hjälp med detta. Detsamma gäller när du vill lämna in ditt provsvar, din lärare/ provvakt kan med hjälp av ett USB-minne ladda ned ditt provsvar och sedan ladda upp det till provtillfället.

Under provtillfället/ tentamenstillfället:

Om du tappar internetåtkomst under pågående prov/ tentamen kommer DigiExam försöka återansluta till ditt förstahandsnätverk automatiskt, förutsatt att du har konfigurerat nätverksinställningarna korrekt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer