Följ

Slumpa frågor och svarsalternativ

När du skapar ett prov/tenta så har du möjligheten att slumpa ordningen på hur frågor eller svarsalternativ visas.

För att aktivera de här funktionerna behöver du skapa ett prov/tenta eller redigera ett befintligt prov/tenta.
Bocka sedan i rutorna Slumpa ordningen på frågor och / eller Slumpa ordningen på alternativ beroende på vad du vill slumpa (figur 1).

 

Slump__1_.png
Figur 1

 

I DigiExam-klienten

Här är exempel på hur slumpade frågor och frågealternativ ser ut i DigiExam-klienten för Mac, funktionen fungerar likadant i DigiExam-klienterna till Windows, Chromebook och iPads.

Slumpa fråga
Fråga 1 visas för elev/student 1 som första frågan i prov/-tentatillfället men student 2 ser fråga 1 som andra frågan i sitt prov/tenta (figur 2).

 

Slump__2_.png
Figur 2

 

 

Slumpa frågealternativ
Alternativen slumpas till olika placeringar, så elev/student 1 har fått alternativ 1,2,3 i rad medan elev/student 2 har fått alternativen sorterade som 2,3,1 istället (figur 3).

Slump__3_.png
Figur 3

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer