Följ

Slumpa frågor och svarsalternativ

Vid skapandet av ett prov / en tenta finns möjligheten att slumpa ordningen på frågor och/eller svarsalternativen. För att aktivera de här funktionerna ska ett nytt prov skapas eller ett befintligt prov ska redigeras.


Bocka i rutorna Slumpa ordningen på frågor och/eller Slumpa ordningen på alternativ beroende på vad som önskas (figur 1).

 

Slump__1_.png
Figur 1

 

Från elevens/studentens perspektiv

 

Slumpa fråga

Elev/student 1 ser Fråga 2 som första frågan och Fråga 1 som andra frågan, medan andra eleven ser den omvända ordningen.

Random__2_.png
Figur 2

 

 

Slumpa frågealternativ

Elev/student 1 och 2 ser olika ordningar på svarsalternativen.

Random__3_.png
Figur 3

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer