Följ

Text Editor 2.0

Den nya texteditorn

Digiexams nya texteditor är mer lik de mer traditionella texteditorerna som de flesta är vana vid att använda. Den nya editorn ger dig mer frihet i utformningen av ett prov i och med att det nu finns möjlighet att till exempel formatera texten, lägga till bilder och skapa tabeller. Du kan även klistra in text direkt i Digiexams texteditor från andra texteditorer.

 


 

Möjlighet till att skriva och redigera i fullskärmsläge:

I den nya texteditorn finns det möjlighet att öppna upp texteditorn i fullskärmsläge för en enklare överblick.

Text_Editor__1_.png

 

Skapa tabell:

Text_Editor__2_.png

 

Redigera tabellen:

Genom att klicka på den skapade tabeller dyker det upp en meny med olika alternativ där du bland annat kan:

 • Lägga till och ta bort rader och celler
 • Ändra text- och bakgrundsfärg i tabeller och cellerna
 • Välja hur texten i cellerna ska visas
 • Ladda upp bilder som visas inuti tabellen

Text_Editor__3_.png

 

Lägga till bilder:

Det är möjligt att lägga till bilder i provet antingen genom att ladda upp bilder från datorn eller genom att länka till bilden genom en URL. Format som stöds är png, jpg, jpeg och gif.

 

Text_Editor__4_.png

 

Redigera bilden:

Genom att klicka på den uppladdade bilden är det möjligt att till exempel:

 • Ändra storlek på bilden
 • Flytta bilden i sidled
 • Lägga till bildtext

Text_Editor__5_.png

 

Snabbinfoga

Både i vanlig textruta och helskärmsläge så kan du snabbinfoga genom att dubbelklicka på textrutan och sedan på plus ikonen på vänster sida.

 • Infoga bild
 • Infoga Tabell
 • Göra Oordnad lista
 • Göra ordnad lista
 • Infoga en horisontell linje

Text_Editor__6_.png

 

Genom att välja frågetypen Ordluckor kan du lägga till ordluckor till dina frågor.

Text_Editor__7_.png

 

Text_Editor__8_.png

 

Klicka här för att läsa mer om frågetypen Ordluckor.

 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer