Följ

Talsyntes Windows

Komma igång med talsyntes

Följande versioner av DigiExam stödjer talsyntes:

  • Windows: 11.1.1 och senare

Följande operativsystem har stöd för:

  • *Windows 10, 8, 7 - Engelska, Svenska, Franska, Spanska, Tyska

  • Windows har också stöd för flera röster och språk, se "Tillägg av röster

Inställningar för talsyntes är detsamma som för stavningskontroll vid skapande av prov.

Här är en guide som beskriver hur stavningskontroll fungerar: Hur tillåter jag mina elever att använda stavningskontroll

Skapa prov med talsyntes

Förinställt för talsyntes är "Enbart utvalda elever"

Screenshot_2019-06-18_at_10.22.28.png

Figur 1

 

För att tillåta talsyntes för samtliga elever anges "Alla elever"

Tillåt talsyntes för en enskild elev genom att gå till "Elever" i vänstermenyn.

Hitta eleven, klicka i “Tillåt talsyntes för den här eleven” under Tillgänglighetsinställningar och spara.

I en provsituation där du inte vill tillåta talsyntes anges "Inga elever"

 

Klienten

 

OBS: Om en elev/student använder sig av hörlurar så behöver dessa vara inkopplade innan provet/tentan startat för att det ska fungera under provets/tentans gång.

 

I det övre vänstra hörnet bredvid inställningar så finns en talande figur (se Figur 2). Trycker man på den när en text är markerad så kommer texten bli uppläst av den valda rösten. Detta fungerar också på PDF dokument och webbsidor.

Selected_TTS_example.pngFigur 2

Det förinställda språket är Engelska. Det går att ändra genom att gå in på inställningar och ändra till Svenska (Förinstallerade rösten på Svenska är Bengt)
 
TTS_Settings_Windows_Sv.png
Figur 3
 
Det finns också möjlighet att få en långsammare röst genom att dra slidern mot sköldpaddan och snabbare om man drar mot haren.
Genom att använda kortkommandot [Alt] + [A] läses markerad text upp.
 

Tillägg av röster

 Windows

Gå in på denna länk: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225. Där trycker du på "Download" och väljer 86x (32-bit) versionen, sedan trycker du "Next" och den laddas ner. När den laddat klart kör du filen och installerar. Denna fil krävs för att nerladdade röster ska fungera i DigiExam.

Sedan kan man välja vilka röster/språk man vill ladda ner genom denna länk: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224. Där går du också in på "Download" och letar upp de språk du vill ladda ner. Det är viktigt att man väljer de filer som är MSSpeech_TTS och inte MSSpeech_SR.

När du laddat ner de röster/språk du vill ha så kör du filen/filerna och installerar. Sen kan du använda dem nästa gång du startar DigiExam.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer