Följ

Talsyntes Chromebook (endast engelska)

För svensk talsyntes, används funktionen Avancerad läsare i prov som genomförs i Kiosk-läge (nedlåst läge). Klicka här för att komma till guiden "Avancerad läsare i DigiExam".

 

Komma igång med talsyntes

Följande versioner av DigiExam stödjer talsyntes:

  • Chromebook: 11.1.1 och senare

Följande operativsystem har stöd för:

  • *ChromeOS - Engelska

(*Finns bara officiellt stöd för Engelska, ytterligare språk är ej testade pga bristande support från Chromebook)

Inställningar för användande av talsyntes är detsamma som för stavningskontroll vid skapande av prov.

Här är en guide som beskriver hur stavningskontroll fungerar: Hur tillåter jag mina elever att använda stavningskontroll

Skapa prov med talsyntes

Förinställt för talsyntes är "Enbart utvalda elever"

Screenshot_2019-06-18_at_10.22.28.png

Figur 1

 

För att tillåta talsyntes för samtliga elever anges "Alla elever"

Tillåt talsyntes för en enskild elev genom att gå till "Elever" i vänstermenyn.

Hitta eleven, klicka i “Tillåt talsyntes för den här eleven” under Tillgänglighetsinställningar och spara.

I en provsituation där du inte vill tillåta talsyntes anges "Inga elever"

 

Klienten

OBS: Om en elev/student använder sig av hörlurar så behöver dessa vara inkopplade innan provet/tentan startat för att det ska fungera under provets/tentans gång.

 

 I det övre vänstra hörnet bredvid inställningar så finns en talande figur (se Figur 2). Trycker man på den när en text är markerad så kommer texten bli uppläst av den valda rösten. Detta fungerar också på PDF dokument och webbsidor.

Selected_TTS_example.pngFigur 2

Det förinställda språket är Engelska. Det går att ändra genom att gå in på inställningar och ändra till att annat språk eller röst.
(Finns bara offciellt stöd för Engelska på Chromebook, ytterligare språk är ej testade pga bristande support från Chromebook)
 
Screenshot_2018-05-11_at_1.36.40_PM.png
Figur 3
 
Det finns också möjlighet att få en långsammare röst genom att dra slidern mot sköldpaddan och snabbare om man drar mot haren.
Genom att använda kortkommandot [Alt] + [A] läses markerad text upp.
 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer