Följ

Arkivering av prov och matriser

Vi arbetar med att lägga till en funktion som gör det möjligt att helt radera material från Digiexam. Det du i dagsläget kan göra är att arkivera ett prov eller matris som du inte längre är i behov av. Arkivering innebär att provet eller matrisen inte längre finns tillgängligt i ditt bibliotek utan att det hamnar i ditt arkiv istället. I arkivet kan du sedan återställa provet/matriser om du skulle vilja det.

 Arkivera

För att arkivera ett prov eller en matris klickar du på pilen längst till höger om titeln och väljer sedan Arkivera.

Arkiv__1_.png

 

I stället för att arkivera ett prov kan du välja att återanvända ett prov. Detta rekommenderas för dig som upplever att det blir rörigt med för många prov i arkivet. För att återanvända ett prov går du till ditt provbibliotek och väljer att redigera provet. Sedan byter du bara ut provets titel och frågor och sparar.

 


 

Återställa

Om du av misstag arkiverar ett prov eller om du ändrar dig och vill använda provet på nytt så är det enkelt att återställa provet. Då hamnar provet under någon av flikarna Provbibliotek, Rättade, Orättade eller Publicerade beroende på provets status när det arkiverades.

Arkiv__2_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer