Följ

Avancerad Läsare i Digiexam

Avancerad läsare är ett lärverktyg från Microsoft som är integrerad i Digiexam, den ger elever/studenter visuell, grammatisk och verbal läshjälp av instruktioner och frågor i ett prov.

 


 

Precis som övriga hjälpmedel i ett prov tillåts funktionen i provets inställningar för Endast utvalda elever, Alla elever eller Inga elever i provet.

AvanceradLa_sare__1_.png

För Endast utvalda elever gäller att elevens Tillgänglighetsinställningar sparats med funktionen aktiv. I Elevuppföljningsvyn kan elevens Tillgänglighetsinställningar bestämmas och automatiskt gälla för samtliga prov som genomförs på skolan.

Elevuppföljningsvyn

OBS! Avancerade läsare kräver internetuppkoppling för att fungera.

 


 

Avancerad läsare har tre funktioner som stöd för eleven/studenten

 

 Textalternativ                 Ordklasser               Läsinställningar                                            

AvanceradLa_sare__2_.png

Textalternativ

Med textalternativ-menyn kan eleven 

  • Ändra textstorlek
  • Öka avståndet mellan bokstäver
  • Ändra teckensnitt
  • Ändra bakgrundsfärg

AvanceradLa_sare__3_.png

 

Ordklasser

Ordklasser styr fokuset på grammatiken och hjälper läsaren att förstå komplexa meningar.

AvanceradLa_sare__4_.png

Läsinställningar

Med radfokus kan läsarna begränsa fokus genom att framhäva uppsättningar av en, tre eller fem rader i det valda materialet i avancerad läsare.

Med bildordlista kan du klicka på ett eller flera ord och få den att läsas upp.

Med Översätt kan du ändra språk för texten du läser.

AvanceradLa_sare__5_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer