Följ

Genomföra prov i DigiExam via Skolon

 


 

DigiExams webbapplikation finns tillgänglig för lärare i Min samling under förutsättning att integrationen är gjord av en skoladministratör i Skolon och DigiExam samt att licenser tilldelats användarna.

DigiExam läggs till i Min samling och lärare och elever kan sedan logga in direkt alternativt via DigiExam-ikonen eller via Logga in med Skolon-knappen på DigiExams hemsida.

 

Skolon__1_.png

 

Lärare: Starta eller schemalägga prov för min grupp från Skolon

Vid inloggning via Min samling i Skolon hämtas lärarens Grupper och elever från Skolon till DigiExam och finns tillgängliga i Grupper i vänstermenyn. All funktionalitet i DigiExam fungerar precis som vanligt men lärare kan då med fördel använda Välj grupp vid start eller schemaläggning av prov och uppgifter.

Skolon__2_.png

 

I övrigt är all funktionalitet densamma. Eleverna i gruppen visas direkt i provets översiktsvy.

 

Skolon__3_.png

 

Elever: Genomföra ett Grupprov i DigiExam

Eleverna startar DigiExam-klienten/appen som vanligt vid genomförande av prov. 

Rätt användaruppgifter (korrekt e-postadress) i DigiExam/Skolon behöver anges.

Vid Grupprov visas provet direkt för eleven under förutsättning att korrekt användaruppgifter angetts i DigiExam-klienten/appen.

 

Skolon__4_.png

 


 

OBS! För nya elever på skolan som inte har genomfört ett prov i DigiExam tidigare skapas ett elevkonto automatiskt i DigiExam. 

För nya elever på skolan där e-postadressen finns registrerad i DigiExam på en annan skola/organisation, behöver eleven verifiera sitt konto vid det e-postmeddelande som skickas när kontot skapas.

 

För befintliga elever på skolan som tidigare genomfört ett prov i DigiExam och därmed redan har en verifierad e-postadress behöver inga nya uppgifter anges i DigiExam-appen.

 


 

Skolon__5_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer