Följ

Genomföra prov i DigiExam via Skolon

DigiExams webbapplikation finns tillgänglig för lärare i Min samling under förutsättning att integrationen är gjord av en skoladministratör i Skolon och DigiExam samt att licenser tilldelats användarna.

DigiExam läggs till i Min samling och lärare och elever kan sedan logga in direkt alternativt via DigiExam-ikonen eller via “Logga in med Skolon”-knappen på DigiExams hemsida.

Screenshot_2019-10-31_at_14.24.52.png

 

Lärare: Starta eller schemalägga prov för min grupp från Skolon

Vid inloggning via Min samling i Skolon hämtas lärarens Grupper och elever från Skolon till DigiExam och finns tillgängliga i Grupper i vänstermenyn. All funktionalitet i DigiExam fungerar precis som vanligt men lärare kan då med fördel använda Välj grupp vid start eller schemaläggning av prov och uppgifter.

Screenshot_2019-10-31_at_14.13.30.png

I övrigt är all funktionalitet densamma. Eleverna i gruppen visas direkt i provets översiktsvy.

Screenshot_2019-10-31_at_14.05.57.png

Elever: Genomföra ett Grupprov i DigiExam

Eleverna startar DigiExam-klienten/appen som vanligt vid genomförande av prov. 

Rätt användaruppgifter i DigiExam/Skolon behöver anges.

Vid Grupprov visas provet direkt för eleven under förutsättning att korrekt användaruppgifter angetts(E-postadress och Studentkod/AnvändarID).

Screenshot_2019-10-31_at_14.06.10.png

OBS! För nya elever som inte har genomfört ett prov i DigiExam på skolan tidigare och därmed inte har ett användarkonto i DigiExam kopplat till sin e-postadress, anges elevens e-postadress som Studentkod/Användar-ID i DigiExam-appen.

Vid genomförande av provet skapas automatiskt ett användarkonto i DigiExam.

För befintliga elever på skolan som tidigare genomfört ett prov i DigiExam och därmed redan kopplat till sin e-postadress behöver inga nya uppgifter anges i DigiExam-appen.

Screenshot_2019-10-31_at_14.06.22.png

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer