Följ

Kinesisk text fungerar inte som förväntat på Windows 10

När kinesisk text används i DigiExam-klienten på Windows 10 byggversion 1803 och senare byggversioner av Windows 10 så har följande buggar upptäckts:

  • Ett latinskt tecken visas per ny rad och måste raderas manuellt.
  • Hård ordbegränsning, stavningskontroll och blandning av IME och standardinmatning stöds inte när du använder kinesiska som inmatningsspråk, undvik att använda dessa funktioner tills buggen är åtgärdad.

Buggen kommer att åtgärdas när den nuvarande texteditorn i DigiExam-klienten ersätts av en ny. Utvecklingen för bytet av texteditorn planeras utföras under kvartal 1 2021 och planeras sedan släppas sent i kvartal 1 eller tidigt kvartal 2 2021. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer