Följ

Starta ett avslutat prov

OBS! Digiexam har inte fullt stöd för att starta avslutade prov, den här artikeln ger möjligheten att använda en workaround som skapats pga. hög efterfrågan och går att använda på egen risk tills fullt stöd finns på plats.

1. Bakgrund
2. Förutsättningar
3. Tillvägagångssätt
3.1. Om provet befinner sig under fliken Publicerade.

3.2. Om provet befinner sig under fliken Orättade/Rättade.

 


 

1. Bakgrund

Att starta ett avslutat prov kan behövas om exempelvis elever/studenter inte har kunnat göra provet vid första tillfället och ska nu få chansen att göra provet eller om elever/studenter behöver fortsätta skriva på ett prov som de tidigare lämnat in. Det är viktigt att ingen rättning/bedömning påbörjas eller feedback ges på provet för de elever/studenter som ska skriva över flera tillfällen förrän alla svar är inlämnade och provet är avslutat. Om ett prov har rättats och en elev/student som tidigare lämnat in ett svar i provet öppnar provet på nytt så försvinner eventuell bedömning, om svaret även ändras så kan annoteringar och feedback som redan skapats försvinna eller flyttas.

 

2. Förutsättningar

Om en elev/student har skrivit ett prov och vill komma åt svaren i samma prov behöver eleven/studenten starta samma prov (via grupp eller Prov ID) med samma e-postadress och elevkod/studentkod som eleven använt vid tidigare tillfälle(n) som eleven startat provet (uppgifterna syns även i provets övervakningsvy om eleven är osäker på vilka uppgifter som använts), i annat fall syns inte elevens/studentens gamla svar.

 

3. Tillvägagångssätt

I denna guide kommer vi att gå igenom hur man starta ett redan avslutat prov.

Beroende på vilken flik provet befinner sig under, ser det lite annorlunda ut. Om provet befinner sig under fliken:

  • Publicerade: följ alla stegen i denna guide.
  • Orättade eller Rättade: börja från steg 2.


3.1. Om provet befinner sig under fliken Publicerade:

3.1.1 Klicka på Visa resultat (figur 1).

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.54.32_framed__1_.png
Figur 1

 

 

3.1.2 Klicka på Avpublicera... (figur 2).

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.54.48_framed__2_.png
Figur 2

 

 

3.1.3 Klicka på Avpublicera resultaten (figur 3)

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.55.15_framed__3_.png
Figur 3 

Nu ska det avpublicerade provet finnas under fliken Rättade, följ nästa steg för att starta provet.

 

 

3.2. Om provet befinner sig under fliken Orättade/Rättade:

3.2.1  Klicka på den lilla pilen längst till höger och sedan klicka på Övervaka (figur 4)

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.55.40_framed__4_.png
Figur 4

 

 

3.2.2 Klicka på den gröna knappen längst ned till höger Starta prov (figur 5) och sedan bekräfta i rutan som dyker upp genom att klicka på Ja, starta provet.

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.56.00_framed__5_.png
Figur 5

 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer