Följ

Skapa frågor med ekvationseditor

OBS! För bästa möjliga användarupplevelse av ekvationer i DigiExam-klienten bör DigiExam version 11.3.0 eller senare användas.
I tidigare versioner än 11.3.0 kan ekvationerna hamna på fel plats i frågan. Tidigare versioner än 11.0.0 kommer inte kunna visa ekvationerna från nya editorn.

Ekvationseditorn i DigiExam gör det möjligt att skapa matematikprov med avancerade ekvationsfrågor. Genom att klicka på summa-symbolen i textrutan där du skriver provfrågan dyker en ny ruta upp med ekvationseditorn (se figur 1). 

Screenshot_2019-04-17_at_10.16.42.pngFigur 1

Ekvationseditorn som dyker upp i rutan (se figur 2) har bland annat stöd för följande:

  • Avancerade matematiska funktioner som integraler summa och bionominal koefficient
  • Set operatorer
  • De vanligaste matematiska operationerna

Det går att använda ekvationseditorn i alla fråggetyper. I flervalsfrågor samt frågor med flera rätta svar kan du endast använda tecken från ekvationseditorn i frågan, ej i svarsalternativen.

Det går inte heller att använda tecken från ekvationseditorn i svarsalternativen genom att kopiera dem från ekvationseditorn.

ekvationseditorn.pngFigur 2

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer