Följ

Skriva Nationellt prov med Digiexam

OBS! Har du inte installerat Digiexam-klienten ännu? Klicka här för att komma till våra installationsmanualer.

Inloggning via webben (iPad, Mac och Windows)

I

nloggning via klienten/appen (Chromebooks)

 Innehållsförteckning

1. Digiexam-appen
2. Prov som planerats för en grupp
3. Prov/tenta med Prov-ID
4. Starta prov/tenta 
4.1 När du startat provet
5. Inlämning
5.1 Offlineinlämning1. Digiexam-appen

Det är i Digiexam-klienten du som elev genomför ett prov, dina svar sparas kontinuerligt både lokalt på din dator och på Digiexams servrar. 

iPad/Mac/Windows: Gå till ditt elevkonto på Digiexams hemsida genom att logga in via din lärportal/lärplattform eller via inloggningen på hemsidan. Klicka på "Öppna Digiexam-appen"

Screenshot_2021-09-09_at_11.52.35.png

Digiexam-appen startar och du loggas automatiskt in till vyn där prov startas.

 

Chromebook: Gå till kiosk-läget och öppna Digiexam-klienten, fyll i dina uppgifter och tryck på "Spara" (figur 1).

 • Region: välj "Europa" om din skola är belägen i Sverige
 • Språk: Välj språk i klienten
 • Studentkod: ditt användar-ID som bestäms av din skola. Fråga din lärare vilken studentkod du ska använda om du är osäker
 • Förnamn: Ditt förnamn
 • Efternamn: Ditt efternamn
 • E-postadress din e-postadress på skolan
 • Bekräfta e-postadress: fyll i din e-postadress igen
 • Kom ihåg mig: bocka i den här rutan om du vill spara de uppgifter du fyllt i

NP__1_.png

 

Det finns två sätt att starta prov i Digiexam, med Prov-ID eller genom att provet kopplats till en specifik grupp.

2. Prov som planerats för en grupp

Vid ett planerat prov behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet. Om inget har dykt upp när du startar Digiexam-klienten kan du trycka på knappen "Uppdatera provlista" (se nästan längst upp till vänster i figur 2) för att uppdatera klienten. Om inte det fungerar, kontrollera med din lärare att du angett samma uppgifter som läraren angett i gruppen.

3. Prov/tenta med Prov-ID

Vid prov/tenta som startas med ett prov ID så får du ett prov ID från din lärare/tentamensvakt som du fyller i under rubriken "Prov-ID", klicka sedan på knappen "Sök prov" (figur 2) för att hitta och kunna starta provet/tentan. 

NP__2_.png

Figur 2

4. Starta prov/tenta 

Välj det prov eller den tenta du vill skriva under rubriken "Välj prov" (figur 3).
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på knappen "Starta prov" under rubriken "Provdetaljer" (figur 3).

NP__3_.png

Figur 3

När du klickar på "Starta prov" dyker det upp en ruta där du får bekräfta att du vill starta provet. Klicka på knappen "Starta prov" (figur 4) för att starta provet eller på "Avbryt" (figur 4) för att återgå till att välja prov.

NP__4_.png

Figur 3

4.1 När du startat provet

Du kommer nu in i provvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av provvyn som du hittar i figur 4:

 1. Inställningar, ändra inmatningsspråk (endast inmatningsspråk som finns installerade på datorn kommer kunna väljas) och röst
 2. Talsyntes, spela upp markerad text
 3. Dina angivna uppgifter
 4. Klocka och Timer om provet aktiverats med tidsgräns
 5. Antal besvarade frågor
 6. "Lämna in"-knappen används för att lämna in provet
 7. Batteriprocent/batterindikator

NP__5_.png
Figur 4

Exempel på hur en fritextfråga kan se ut (figur 5)

NP__6_.png

Figur 5

5. Inlämning

När du skrivit klart ditt prov eller då provtiden är ute så trycker du på "Lämna in"-knappen längst upp till höger i provvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du verkligen vill lämna in (se figur 6). Du får frågan som en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.

Klicka på "Lämna in prov"-knappen i båda rutorna för att lämna in ditt prov/tenta. 

NP__7_.png

Figur 6

Efter att du lämnat in provet får du detta bekräftat genom en ruta där det står "Prov inlämnat" detta betyder att provet/tentan är inlämnad (figur 7).

NP__8_.png

Figur 7

 

5.1 Offlineinlämning

Om du av någon anledning inte har nätverksuppkoppling vid inlämning kan din lärare lämna in ditt svar offline med hjälp av ett speciellt USB-minne. Följ instruktionen på skärmen. (figur 8).

NP__9_.png

Figur 6

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer