Följ

Använd DigiExam under en lektion

Använd det nedlåsta läget till hela eller utvalda delar av en lektion

Genom att använda dig av funktionen  “Lägg till media” i en uppgift kan du använda DigiExam som plattform under dina lektioner. Ex. genom att länka till utvalda webbsidor, Youtube-klipp och utifrån dem bygga frågor för eleverna att arbeta med, då skapar du arbetsuppgifter för eleverna i ett nedlåst läge.

Exempeluppgift:

Fra_gor_under_lektion_-_La_rarvy.png

Använd dig av Enskild webbsida om du vill begränsa elevernas åtkomst till enbart visa en artikel/text/sida.
Vill du ge eleverna möjlighet att söka runt efter information på en hel domän, t.ex. Ordlista eller lexikon - använd då Hela domänen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer