Följ

Ny version av DigiExam Web - 5 februari 2020

 DigiExam Web (Släpptes 2020-02-05)

Fixar

  • Poäng på frågor försvann i vissa fall när prov bedömdes. Detta berodde på att icke-numeriska tecken tolkades fel där endast numeriska poäng fick skrivas och kunde sedan inte sparas korrekt. Detta är nu åtgärdat och alla fält där icke-numeriska tecken som skrivs in där endast numerisk poäng är tillåtet kommer istället visa ett felmeddelande.

  • När checkrutan "Använd totalsumman" användes blev poängen i provresultatet ibland fel. Det berodde på att funktionen endast summerade poängen på frågorna efter den sista orättade frågan. Det är nu åtgärdat.

--------------------------------------------------

Besök oss online

Facebook | Twitter | LinkedIn | Hemsida

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer