Följ

Förhindra fjärranslutningar på Mac

Genom att stänga av alla möjligheter till delning och fjärrstyrning på Mac:en så minimeras risken för störningar under prov-/tentamenstillfället.

Om någon delnings- eller fjärrstyrningsfunktion är aktiverad och ett anslutningsförsök görs under pågående prov-/tentamenstillfälle så kommer en dialogruta dyka upp som endast kan låsas upp av prov-/tentamensansvarig.

Gör följande för att stänga av delning och fjärrstyrning på Mac:


1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar på datorn och klicka på Delning (se figur 1)

Delning_1.pngFigur 1

2. Avmarkera samtliga kryssrutor (se figur 2)

Delning_2.png
Figur 2

​​​Nu kommer inga anslutningar kunna komma åt Mac:en och dialogrutan kommer inte aktiveras i DigiExam.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer