Följ

Fjärranslutning upptäckt (Mac)

Om någon delnings- eller fjärrstyrningsfunktion är aktiverad och ett anslutningsförsök görs under pågående prov-/tentamenstillfälle så kommer en dialogruta dyka upp (Fjärranslutning upptäckt) som endast kan låsas upp av prov-/tentamensansvarig.


Stäng av bluetooth, sidecar, delning och fjärrstyrning

Genom att stänga av dessa funktioner på Mac-datorn minimeras risken för störningar under prov-/tentamenstillfället.

Börja med att stänga av Bluetooth på din enhet. Att ha den på och ansluten till t.ex. din mobiltelefon, kan få felmeddelandet att dyka upp. Om du använder Sidecar, det vill säga delar din skärm på en iPad, behöver du också koppla bort den. 

Gör följande för att stänga av delning och fjärrstyrning på Mac:

1. Gå till Systeminställningar på datorn och klicka på Allmänt.

2. Navigera sedan till Delning.

3. Avmarkera samtliga val.

Skärmavbild 2023-12-08 kl. 14.08.03.png

Nu kommer inga anslutningar kunna komma åt Mac:en och dialogrutan kommer inte aktiveras i Digiexam.


Extern skärm

När du har en extern skärm måste Skärmbildsdubblering vara avstängt, annars detekteras det som en fjärranslutningssession.

  1. Öppna datorns Systeminställningar.
  2. Klicka på Bildskärmar > Använd som.
  3. Klicka på Avbryt skärmdubblering.

Skärmavbild 2023-12-08 kl. 14.14.08.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer