Följ

Fjärranslutning upptäckt (Mac)

Om någon delnings- eller fjärrstyrningsfunktion är aktiverad och ett anslutningsförsök görs under pågående prov-/tentamenstillfälle så kommer en dialogruta dyka upp (Fjärranslutning upptäckt) som endast kan låsas upp av prov-/tentamensansvarig.

 

 


 

 

Stäng av bluetooth, sidecar, delning och fjärrstyrning

 

Genom att stänga av dessa funktioner på Mac:en så minimeras risken för störningar under prov-/tentamenstillfället.

 

Börja med att stänga av Bluetooth på din enhet. Att ha den på och ansluten till t.ex. din mobiltelefon, kan få felmeddelandet att dyka upp. Om du använder Sidecar, det vill säga delar din skärm på en iPad, behöver du också koppla bort den. 

 

Gör följande för att stänga av delning och fjärrstyrning på Mac:


1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar på datorn och klicka på Delning (figur 1)

Delning_1.pngFigur 1

 

 

2. Avmarkera samtliga kryssrutor (figur 2)

Delning_2.png
Figur 2

 

 

​​​Nu kommer inga anslutningar kunna komma åt Mac:en och dialogrutan kommer inte aktiveras i Digiexam.

 


 

Extern skärm

När du har en extern skärm måste Skärmbildsdubblering vara avmarkerat, annars detekteras det som en fjärranslutningssession.

  1. Klicka på äpplet 
  2. Öppna Systeminställningar
  3. Öppna Bildskärmar > Uppställning
  4. Bocka ur Skärmbildsdubblering

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer