Följ

Skriva ut elevsvar

Detta är en guide som steg för steg visar hur man kan skriva ut elevsvar för ett avslutat prov.

 

  1. Hitta det prov du vill skriva ut under en av flikarna Orättade, Rättade eller Publicerade. Klicka sedan på provnamnet (figur 1).

  2. Klicka på knappen Skriv ut (figur 2).

  3. Välj inställningar enligt önskemål för utskriften (vilka detaljer, elever och frågor) och sedan klicka på den gröna knappen Förhandsgranska utskriften (figur 3).

  4. Om förhandsgranskningen inte stämmer, klicka på knappen Tillbaka och ändra inställningarna. Om förhandsgranskningen stämmer, klicka på den gröna knappen Skriv ut (figur 4).

  5. Därefter kommer man till skrivarens inställningar, som är ser lite olika ut beroende på dator, operativsystem, skrivare och webbläsare. Välj inställningar enligt önskemål och klicka sedan på Skriv ut (figur 4).

 

Screenshot_2023-04-04_at_13.44.48_framed__1_.png

Figur 1

 

 

Screenshot_2023-04-04_at_13.45.13_framed__2_.png

Figur 2

 

 

Screenshot_2023-04-04_at_13.45.58_framed__3_.png

Figur 3

 

 

Screenshot_2023-04-04_at_13.46.21_framed__4_.png

Figur 4

Om en elev har skrivit med en liten teckenstorlek kan du göra texten mer läsbar genom att öka värdet där det står "skala".

                Figur 5


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer