Följ

DigiExam vid distansundervisning

 

DigiExam kan användas vid distansundervisning till vanliga prov, tester och uppgifter i en nedlåst eller ej nedlåst miljö utan extra anpassningar eller administration.

1. Prov på distans i en nedlåst miljö 

2. Prov på distans i en ej nedlåst miljö 

Uppgiften eller provet bör självklart vara skapad och utformad så att det varken finns anledning eller tid till att skriva av en text från lärobok eller mobiltelefon bredvid datorn, men inga extra anpassningar behöver göras. Lärare kan övervaka provtillfället via provets översiktsvy och använda den självrättande funktionaliteten i rättningsvyn.

1. Prov på distans i en nedlåst miljö

I prov/uppgifter som genomförs i en nedlåst miljö stänger DigiExam-klienten/appen ner alla andra program på datorn under provets gång och läraren kan övervaka eleverna via provets översiktsvy. Exempelvis kan eleverna ansluta till en möteslänk med sin mobiltelefon som då visar dem skrivandes vid datorn.

Microsoft Teams kan tillåtas att användas under provet, elever/studenter kan ex. ansluta till ett videomöte i Teams och starta provet i nedlåst läge. Lärare/Provövervakare ges då möjlighet att övervaka de skrivande.

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.23.31.png

Med ett par enkla inställningar i provet kan förutsättningen för eleverna i provet/uppgiften påverkas:

Tidsbegränsning med automatisk inlämning Timern startar individuellt för varje elev när de startar provet. När timern tar slut lämnas provet automatiskt in. 

(Observera att denna funktion inte bör användas om provet ska genomföras av en elev över flera tillfällen, timern startas inte om när en elev släpps in i provet igen med Lås upp prov i översiktsvyn)

Slumpvis ordning på frågor -Ordningen på frågorna slumpas fram för eleverna under provtillfället. Ordningen återställs i rättningsvyn.

Slumpvis ordning på alternativ Ordningen på alternativ i en- och flervalsfrågor slumpas fram för eleverna under provtillfället. Ordningen återställs i rättningsvyn.

Låst frågeordning -Ordningen på frågorna är låst i provet. En elev kan inte gå tillbaka till en besvarad fråga för att redigera sitt svar. 

(Observera att frågerubrikerna fortfarande kommer att vara synliga).

Ska_rmavbild_2020-03-18_kl._12.09.35.png

Inställningarna kan kombineras med varandra på många olika sätt för att passa provtillfället, exempelvis ger en låst frågeordning och en slumpvis ordning av frågor ett unikt prov för varje elev.

2. Prov på distans i en ej nedlåst miljö

I prov/uppgifter som genomförs i en ej nedlåst miljö DigiExam startar DigiExam-klienten/appen i ett fönster i stället för att ta kontroll över elevens enhet. Andra program och applikationer ex. videkonferens som Microsoft Teams eller Google Hangout på datorn kan användas under provets gång och läraren kan övervaka eleverna via provets översiktsvy.

Samma inställningar för tidsgräns, slumpvis ordning m.m. för eleverna kan bestämmas, i ej nedlåst miljö finns även en ytterligare inställning

Tillåt studenterna att kopiera och klistra från andra program Slå på för att tillåta eleverna att kopiera och klistra in text från andra dokument, webbplatser och program.

Ska_rmavbild_2020-03-18_kl._12.42.36.png

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer