Följ

Digiexam vid distansundervisning

Digiexam kan användas vid distansundervisning till vanliga prov, tester och uppgifter i en nedlåst miljö. Med ett par anpassningar av ett befintligt prov kan en möteslänk användas för övervakning av eleverna.

 

Övervakning kan ske genom att använda ett externt verktyg i Digiexam, läraren kan då övervaka provtillfället via provets översiktsvy och möteslänken som används. Mer information och exempel på externa verktyg finns här:

 

Externa verktyg i Digiexam

Fjärrövervakning


 

1. Prov och uppgifter på distans i en nedlåst miljö 

 

2. Prov och uppgifter på distans i en ej nedlåst miljö 

 


 

 


 

 

1. Prov och uppgifter på distans i en nedlåst miljö

I prov/uppgifter som genomförs i en nedlåst miljö stänger Digiexam-klienten/appen ner alla andra program på datorn under provets gång och läraren kan övervaka elevernas genomförande via provets översiktsvy och en möteslänk via ett externt verktyg. 

Ex. kan Microsoft Teams, Google Meet och Zoom tillåtas att användas i Digiexam-klienten under provet som i övrigt sker i ett nedlåst läge. 

Externa verktyg i Digiexam

 

Övriga provinställningar

Med ett par enkla inställningar i provet kan förutsättningen för eleverna i provet/uppgiften påverkas:

Tidsbegränsning med automatisk inlämning - Timern startar individuellt för varje elev när de startar provet. När timern tar slut lämnas provet automatiskt in. 

(Observera att denna funktion inte bör användas om provet ska genomföras av en elev över flera tillfällen, timern startas inte om när en elev släpps in i provet igen med Lås upp prov i översiktsvyn)

Slumpvis ordning på frågor -Ordningen på frågorna slumpas fram för eleverna under provtillfället. Ordningen återställs först i rättningsvyn.

Slumpvis ordning på alternativ - Ordningen på alternativ i en- och flervalsfrågor slumpas fram för eleverna under provtillfället. Ordningen återställs först i rättningsvyn.

Låst frågeordning -Ordningen på frågorna är låst i provet. En elev kan inte gå tillbaka till en besvarad fråga för att redigera sitt svar. 

(Observera att frågerubrikerna fortfarande kommer att vara synliga).

 

Inställningarna kan kombineras med varandra på många olika sätt för att passa provtillfället, exempelvis ger en låst frågeordning och en slumpvis ordning av frågor ett unikt prov för varje elev.

 


 

2. Prov och uppgifter på distans i en ej nedlåst miljö

I prov/uppgifter som genomförs i en ej nedlåst miljö Digiexam startar Digiexam-klienten/appen i ett fönster i stället för att ta kontroll över elevens enhet. Andra program och applikationer ex. videkonferens som Microsoft Teams eller Google Hangout på datorn kan användas under provets gång och läraren kan övervaka eleverna via provets översiktsvy.

Samma inställningar för tidsgräns, slumpvis ordning m.m. för eleverna kan bestämmas, i ej nedlåst miljö finns även en ytterligare inställning

Tillåt studenterna att kopiera och klistra från andra program - Slå på för att tillåta eleverna att kopiera och klistra in text från andra dokument, webbplatser och program.

Distansundervisning__1_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer