Följ

Genomföra prov i Ej nedlåst läge

Ett provtillfälle kan startas i ett läge där nedlåsningen av elevens dator är inaktiverad

All funktionalitet i Digiexam-klienten/appen fungerar som vanligt, men när nedlåsningen är inaktiverad startar Digiexam-klienten/appen i ett fönster i stället för det nedlåsta/säkra läget. Det innebär att eleverna har möjlighet att använda andra program samtidigt, som t.ex. e-post och appar, använda internet för informationssökning eller använda sig av information från ett delat dokument.

 Aktivera Ej nedlåst läge

Följ stegen nedan för att stänga av nedlåst läge när du skapar eller redigerar ett prov.

1. Klicka på + Skapa nytt prov eller redigera ett befintligt prov
2. Stäng av nedlåst läge genom att klicka på Av-knappen under rubriken "Nedlåsning av studentens dator" (figur 1)
3. Spara provet, nedlåsning av provet kommer nu vara avslaget och Digiexam-klienten/appen startar i ett fönster i stället för att ta över enheten helt.

 

Tillåt elever att kopiera och klistra in från andra program

Digiexam-klienten/appen tillåter vanligtvis inte att data kopieras från en extern källa, ex. en webbsida eller ett delat dokument. I ett prov i Ej nedlåst läge kan läraren dock tillåta elever att kopiera och klistra in från andra program.

1. Stäng av nedlåsning i provet (se föregående steg "1. Genomföra prov i Ej nedlåst läge"), funktionen "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" kommer nu visas direkt under funktionen "Nedlåsning av studentens dator"
2. Ställ in inställningen "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" till
3. Spara provet och "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" kommer nu att vara aktiv

 

Ej_nedla_st__1_.png

 

Elevens perspektiv

Provet startas precis som vanligt av eleven. Vid genomförandet av provet kommer eleverna ha tillgång till sin dator som vanligt så de kommer åt exempelvis webbläsare och andra program, datorn kommer alltså inte vara nedlåst.

För att lämna in klickar eleven på knappen "Lämna in" längst upp i högra hörnet, precis som när ett prov i nedlåst läge lämnas in.
Exemplet nedan visar en elev som läser en debatt artikel i en webbläsare samtidigt som man har definitionen av källkritik i en annan.

 

Ej_nedla_st__2_.png

 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer