Följ

Delningmöjligheter för prov/tentor och matriser

I den här artikeln förklaras hur ett prov, en tenta eller en matris kan delas och hur delningen kan återkallas.

Dela prov-/tentamall

Det här delningsverktyget kopierar en prov-/tentamall till en annan användare, prov-/tentamallen dyker upp i mottagarens provbibliotek med en grön ikon på sig delning.png. Mottagaren kan inte göra några ändringar i den delade prov-/tentamallen förrän den sparas som en ny prov-/tentamall i mottagarens provbibliotek. När den sparats som en ny prov-tentamall så skapas en ny version av prov-/tentamallen som nu ägs av mottagaren och som inte har den gröna ikonen på sig.

Den delade prov-/tentamallen finns fortfarande kvar i mottagarens provbibliotek tills den tas bort av ägaren eller mottagaren och ändringar som görs av ägaren till den delade prov-/tentamallen kommer fortsätta slå igenom i den delade prov-/tentamallen.

 

För att dela prov-/tentamall

1. Logga in i DigiExam och gå till "Prov" i vänstermenyn

2. I fliken "Provbibliotek" klicka på pilen till höger om knappen "Redigera" och välj "Dela"

3. Fyll i e-postadressen till den du vill dela provet/tentan med och klicka på knappen "Dela". Provet/tentan delas då till DigiExam-kontot som är kopplat till e-postadressen.


OBS! Det går endast att dela till en e-postadress åt gången, e-postadressen måste vara kopplad till ett aktivt DigiExam-konto för att mottagaren ska kunna se det delade provet/tentan. 

Dela matris

1. Logga in i DigiExam och gå till "Matriser" i vänstermenyn

2. Klicka på pilen till höger om knappen "Redigera" och välj "Dela"

3. Fyll i e-postadressen till den du vill dela matrisen med och klicka på knappen "Dela" och matrisen delas till DigiExam-kontot som är kopplat till e-postadressen.


OBS! Det går endast att dela till en e-postadress åt gången, e-postadressen måste vara kopplad till ett aktivt DigiExam-konto för att mottagaren ska kunna se det delade provet/tentan.

 

Ta bort delning

1. Logga in i DigiExam och gå till "Prov" eller "Matriser" i vänstermenyn beroende på vilken delning som ska tas bort

2. Klicka på pilen till höger om knappen "Redigera" för det prov/tenta eller matris som delningen ska tas bort på och välj "Dela"

3. En lista dyker upp under rubriken "Användare som har tillgång till: Titel på prov/tenta/matris" med de konton som provet/tentan/matrisen delats till. Klicka på den papperskorgsikonen till höger om den e-postadress du vill ta bort delningen för. Delningen är nu borttagen.

 

Dela prov till provvakt/tentavakt

Se vår nya artikel gällande att kunna dela övervakningen av ett prov. Länk till artikeln finns här: Bjuda in provövervakare till ett prov

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer