Följ

Använd Microsoft Teams i DigiExam

Videon nedan visar hur Microsoft Teams kan användas i DigiExam.

 

OBS! Funktionen stöds endast för PC, Mac och Chromebook i dagsläget.

 

DigiExam ger möjligheten att använda Microsoft Teams i nedlåst läge, observera att det inte finns några begränsningar av Teams i det nedlåsta läget förutom möjligheten att kopiera text från extern källa till DigiExams texteditor. Elever/Studenter kan använda den funktionalitet deras Teams erbjuder dem, men i en nedlåst miljö.

 


 

1. Genomföra prov/tenta i DigiExam med ett videomöte i Teams

2. Använda Teams i en nedlåst miljö

3. Tillåtna domäner för inloggning till Teams

 


 

Funktionen att tillåta Teams finns i provets inställningar:

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.23.31.png

 

1. Genomföra prov/tenta i DigiExam med ett videomöte i Teams

Elever/Studenter kan ansluta till ett videomöte i Teams vid inloggningen i DigiExam-klienten innan de startar provet/tentan. Efer att anslutning till videomötet gjorts, kan provet/tentan startas som vanligt. Lärare/Provövervakare ges då möjlighet att övervaka de skrivande eleverna/studenterna via videomötet innan och under provet/tentan.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter Teams att användas i ett prov/tenta

2. Lärare aktiverar provet/tentan genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever/studenter kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att lärare/provövervakare klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras och provet/tentan kan sökas fram av elev/student för att ansluta till videomötet i Teams via DigiExam-klienten

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.47.29.png

Elev/Student söker fram provet och startar Teams i DigiExam-klienten

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.49.12.png

Elev/Student går till videomötet i Teams

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.39.png

Elev/Student startar ett videomöte i DigiExam

4. Läraren avvaktar provets schemalagda tid eller klickar på Starta prov i det schemalagda provet översiktsvy. När eleven/studenten klickar på Teams-ikonen eller stänger ned Teams-fönstret kan provet/tentan startas som vanligt.

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.47.29.png

Starta provet/tentan med Teams-mötet i bakgrunden

5. När provet/tentan startats finns Teams-ikonen uppe i översta menyraden och eleven/studenten är samtidigt inloggad i videomötet i Teams och kan skriva sitt prov/tenta i DigiExam-klienten. 

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.08.png

6. Teams kan visas/döljas av eleven/studenten via menyraden genom att klicka på Teams-ikonen och verktygsraden.

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.39.png
 

2. Använda Teams i en nedlåst miljö

DigiExam kan även användas som ett yttre skal för Teams där eleverna har tillgång till sitt Teams men arbetar i en nedlåst miljö. Exempelvis för en lektion där eleverna använder andra appar i sin Teams-kanal som Onenote och Word.

Ska_rmavbild_2020-04-27_kl._10.34.39.png

Elever/Studenter startar då ett prov/tenta i DigiExam med Teams tillåten, men genomför uppgiften helt eller delvis i Teams.

3. Tillåtna domäner för inloggning till Teams

De tillåtna/vitlistade domänerna för inloggning till Teams är i dagsläget:

login.microsoftonline.com
teams.microsoft.com

Om skolan/organisationen använder en egen URL (ex. edu.skola.se) för inloggning kommer inte kontot att kunna läsas in korrekt. Det finns ändå en möjlighet till inloggning i DigiExam-klienten genom att lägga till skolans/organisationens egen URL (ex. edu.skola.se) via Lägg till media i en fråga. Då kan eleverna logga in till Teams i provet i stället för innan provet startats:

1. Tillåt Teams att användas i provet

2. Skapa en första fråga där länken till er domän (ex. edu.skola.se) läggs till som en Enskild webbsida via Lägg till media

Ska_rmavbild_2020-05-04_kl._08.57.44.png

3. Ge instruktion för inloggning och starta provet.

4. Eleven startar provet i DigiExam och kan logga in via länken i frågan och sedan ha tillgång till Teams i provet.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer