Följ

Använd Microsoft Teams i DigiExam

Videon nedan visar hur möteslänkar i Microsoft Teams kan användas i DigiExam.

 

OBS! Funktionen stöds endast för PC, Mac och Chromebook i dagsläget.

 

DigiExam ger möjligheten att använda Microsoft Teams i nedlåst läge, observera att det inte finns några begränsningar av Teams i det nedlåsta läget förutom möjligheten att kopiera text från extern källa till DigiExams texteditor. Elever/Studenter kan använda den funktionalitet deras Teams erbjuder dem, men i en nedlåst miljö.

 


 

1. Genomföra prov/tenta i DigiExam med ett videomöte i Teams

2. Använda Teams i en nedlåst miljö

3. Tillåtna domäner för inloggning till Teams

 


 

Observera att verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda. Funktionen att tillåta Teams finns i provets inställningar under Externa verktyg.

Screenshot_2020-12-02_at_13.17.33.png

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka På.

Screenshot_2020-12-02_at_13.17.48.png

Klicka på ikonen för verktyget eller Redigera för att kunna lägga till möteslänken som ska användas.

Screenshot_2020-12-02_at_13.18.02.png

Klistra in möteslänken i "URL för landningssida" och klicka på Spara ändringarna.

 

1. Genomföra prov/tenta i DigiExam med ett videomöte i Teams

Elever/Studenter kan ansluta till ett videomöte i Teams vid inloggningen i DigiExam-klienten innan de startar provet/tentan. Efer att anslutning till videomötet gjorts, kan provet/tentan startas som vanligt. Lärare/Provövervakare ges då möjlighet att övervaka de skrivande eleverna/studenterna via videomötet innan och under provet/tentan.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter Teams att användas i ett prov/tenta

2. Lärare aktiverar provet/tentan genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever/studenter kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att lärare/provövervakare klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras och provet/tentan kan sökas fram av elev/student för att ansluta till videomötet i Teams via DigiExam-klienten

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.47.29.png

Elev/Student söker fram provet och startar Teams i DigiExam-klienten

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.49.12.png

Elev/Student går till videomötet i Teams

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.39.png

Elev/Student startar ett videomöte i DigiExam

4. Läraren avvaktar provets schemalagda tid eller klickar på Starta prov i det schemalagda provet översiktsvy. När eleven/studenten klickar på Teams-ikonen eller stänger ned Teams-fönstret kan provet/tentan startas som vanligt.

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.47.29.png

Starta provet/tentan med Teams-mötet i bakgrunden

5. När provet/tentan startats finns Teams-ikonen uppe i översta menyraden och eleven/studenten är samtidigt inloggad i videomötet i Teams och kan skriva sitt prov/tenta i DigiExam-klienten. 

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.08.png

6. Teams kan visas/döljas av eleven/studenten via menyraden genom att klicka på Teams-ikonen och verktygsraden.

Ska_rmavbild_2020-04-23_kl._08.57.39.png
 

2. Använda Teams i en nedlåst miljö

DigiExam kan även användas som ett yttre skal för Teams där eleverna har tillgång till sitt Teams men arbetar i en nedlåst miljö. Exempelvis för en lektion där eleverna använder andra appar i sin Teams-kanal som Onenote och Word.

Ska_rmavbild_2020-04-27_kl._10.34.39.png

Elever/Studenter startar då ett prov/tenta i DigiExam med Teams tillåten, men genomför uppgiften helt eller delvis i Teams. 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer